محبوبیت عجیب فونیکه‌سی در آبادان ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۵
محبوبیت عجیب فونیکه‌سی در آبادان ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۵
جاده شوش- دزفول بازگشایی شد ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۶