تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۶
کد خبر: ۱۴۶۴۵۴
تعداد نظرات: ۲ نظر
print
نسخه چاپی
send
ارسال به دوستان
ذخیره
به گزارش خوزنیوز و به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خرمشهر، در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر خرمشهر مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ  29/02/1396 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر خرمشهر به شرح زير مي باشد:

1-      آقاي عبدالقادر ابلقي پور مشهور به حاج قادر فرزند عطوان كد نامزد 124

2-      آقاي سيدلفته احمدنژاد فرزند سيد على كد نامزد 126

3-      آقاي سيدجواد ادريس پور فرزند اسماعيل كد نامزد 127

4-      آقاي سيدناجي ادريس پور فرزند سيد على كد نامزد 128

5-      آقاي سيدهادي ادريس پور مشهور به آل ناجي فرزند سيداسماعيل كد نامزد 129

6-      آقاي قاسم اسدی اصل فرزند مصطفى كد نامزد 142

7-      خانم سميرا اسدي عيدي وند فرزند اله داد كد نامزد 145

8-      آقاي مختار آشوري فرزند على كد نامزد 146

9-      خانم الهه اقليما فرزند طالب كد نامزد 147

10-   آقاي غلامرضا اقليما مشهور به دکتر اقليما فرزند طالب كد نامزد 148

11-  آقاي محمد البوكردي مشهور به داوود فرزند عبدالمحمد كد نامزد 149

12-  آقاي عبدالنبي باقري فرزند دريس كد نامزد 152

13-  - آقاي محمدجواد بچاري مشهور به محمد فرزند مرداو كد نامزد 156

14-  خانم فاطمه بحراني فرزند مهدی كد نامزد 157

15-  آقاي حميد براجعه فرزند مذکور كد نامزد 158

16-  آقاي مهرداد بريدي مشهور به فرحانى فرزند صالح كد نامزد 159

17-  آقاي سيدهادي بعاجيان مشهور به سيد-بعاج فرزند سيد عبداله كد نامزد 162

18-  آقاي محمود بغلاني مشهور به معاوی فرزند صادق كد نامزد 164

19-  آقاي سعيد بقائي جزه فرزند على اکبر كد نامزد 165

20-  آقاي حاتم بندري مشهور به عساکره (ابو مهدی) فرزند راهى كد نامزد 167

21-  - آقاي علي بندري مشهور به عساکره (ابو حسين) فرزند راهى كد نامزد 168

22-  آقاي احمد بوعذار مشهور به احمد سيلاوی فرزند خلف كد نامزد 169

23-  آقاي ميلاد پورحمزاوی مشهور به تميمى فرزند عادل كد نامزد 171

24-  آقاي طاهر تابع جابري فرزند سعيد كد نامزد 172

25-  آقاي عليرضا ثامري نيا فرزند حسين كد نامزد 174

26-  - آقاي خالد ثاني زاده فرزند جاسم كد نامزد 176

27-  آقاي نصرت اله جليليان مشهور به حکمت فرزند حشمت اله كد نامزد 179

28-  - آقاي هادي جنادله فرزند عبدالزهرا كد نامزد 181

29-  آقاي عادل چلداوي فرزند عبدالزهرا كد نامزد 182

30-  آقاي حسين حسن اصل بهبهاني فرزند محمد مهدي كد نامزد 184

31-  آقاي محمدباقر حقي فرزند بنداری كد نامزد 187

32-  - آقاي محمدجواد حميداني پور مشهور به جواد فرزند عبدالزهرا كد نامزد 189

33-  آقاي ناجح حميدي محرزي مشهور به ناجى حميدی فرزند سالم كد نامزد 191

34-  آقاي مجيد حيدري فرزند على مراد كد نامزد 192

35-  آقاي حسين دربندي فرزند شيرمحمد كد نامزد 195

36-  - آقاي حميد دريس فرزند عبود كد نامزد 196

37-  آقاي عدنان دريس فرزند فيصل كد نامزد 197

38-  آقاي حسين دورقي فرزند على كد نامزد 198

39-  آقاي حميد دورقي مشهور به تميمى فرزند عبدالخضر كد نامزد 212

40-  - آقاي فاخر ربيعي فر مشهور به حاج فاخر فرزند عبداله كد نامزد 214

41-  - خانم رعنا رجائي فرزند پرويز كد نامزد 215

42-  آقاي سيدحميدرضا رحيمي مشهور به سيدرحيمي فرزند سيدسيدان كد نامزد 216

43-  آقاي ايوب رنجبر مشهور به رنجبر فرزند محمد كد نامزد 217

44-  آقاي يزدان زندي فرزند عبداله كد نامزد 218

45-  خانم رضيه سالمي فرزند عبود كد نامزد 241

46-  آقاي امير سامري فرزند حميد كد نامزد 242

47-  آقاي كمال سعدوني فرزند ناصر كد نامزد 245

48-  آقاي محمود سگر فرزند عبدالرزاق كد نامزد 246

49-  - آقاي عليرضا سلطاني فرزند محبعلى كد نامزد 247

50-  آقاي اميد سياحي فرزند عبدالواحد كد نامزد 249

51-  آقاي رسول شريبي فرزند حسن كد نامزد 251

52-  آقاي محمدصالح شريبي فرزند حسن كد نامزد 252

53-  آقاي حكيم شريفي مشهور به ابو على و حاج حکيم فرزند وادی كد نامزد 254

54-  آقاي ناجي شمايل راد فرزند فريح كد نامزد 258

55-  آقاي مهدي شمخاني فرزند شاکر كد نامزد 259

56-  آقاي سيدمحسن ضيائي مشهور به آلبوشوکه فرزند سيدمحمد كد نامزد 262

57-  آقاي صادق ظهيري فرزند عبدالحسن كد نامزد 264

58-  خانم آزاده عابدي زاده فرزند رضاحسين كد نامزد 267

59-  خانم مريم عساكره فرزند محمد كد نامزد 268

60-  آقاي مهدي عساكره فرزند محمد كد نامزد 269

61-  آقاي حمزه علي پور فرزند شرف كد نامزد 271

62-  - آقاي عارف علي زاده مشهور به ربیعه فرزند اسمعيل كد نامزد 272

63-  آقاي احمد عنبري فرزند على كد نامزد 274

64-  آقاي شريف عيداني فرزند ظاهر كد نامزد 276

65-  - آقاي ماهر غرابي مشهور به ماهر فرزند ناصر كد نامزد 278

66-  آقاي علي غزالي فرزند عبدالرحمن كد نامزد 279

67-  آقاي حسين غزلي زاده فرزند بديع كد نامزد 281

68-  آقاي فرهاد غلامي فرزند همت كد نامزد 282

69-  آقاي سيدمنصور فاخري فرزند سيد غالى كد نامزد 284

70-  آقاي امين فاطمى اصل فرزند طالب كد نامزد 285

71-  آقاي رضا فرحان اسدي مشهور به اسدي فرزند عبد كد نامزد 287

72-  - آقاي نزار فرهاني مشهور به دردوشى فرزند عبود كد نامزد 289

73-  - آقاي سيدمحمدصادق قاروني فرزند سيدجعفر كد نامزد 291

74-  خانم كوثر قاسميان فرزند محمد كد نامزد 292

75-  آقاي جاسم قريب فرزند عبدالواحد كد نامزد 294

76-  آقاي فيصل قطراني نژاد فرزند حبيب كد نامزد 295

77-  آقاي غلام عباس كاظمي مشهور به عباس فرزند فضل الله كد نامزد 296

78-  آقاي علي كشاورزنژاد فرزند عبد كد نامزد 298

79-  آقاي كيوان لرني فرزند علي اكبر كد نامزد 412

80-  آقاي محمد مسعودزاده مشهور به هلالی فرزند جميل كد نامزد 414

81-  آقاي عبدالرضا مطور فرزند عباس كد نامزد 415

82-  آقاي علي مطور فرزند حميد كد نامزد 416

83-  آقاي نادر مطوريان پور مشهور به ابوحيدر فرزند عبدالرضا كد نامزد 418

84-  آقاي موسي مطوري جزيره مشهور به استاد موسي فرزند شمس الدين كد نامزد 419

85-  آقاي ناجي معتمدي پور مشهور به چلداوی فرزند قاسم كد نامزد 421

86-  - آقاي نعيم مقدم فرزند عبدالجليل كد نامزد 424

87-  - آقاي محمدرضا ملكوتي فرزند عبدالرسول كد نامزد 425

88-  - آقاي حسين موتورچي فرزند علي كد نامزد 427

89-  - آقاي غلامعلي موسائي فرزند رضا كد نامزد 428

90-  خانم سيده مريم موسوي بشير مشهور به موسوي بشير فرزند سيدعاشور كد نامزد 429

91-  آقاي سيدمكي موسوي نسب مشهور به هلالات فرزند سيدسلمان كد نامزد 451

92-  - آقاي حسن نژادعموري مشهور به جواد عموری فرزند کاظم كد نامزد 452

93-  آقاي بهزاد نظامي فرزند محمد كد نامزد 456

94-  آقاي عليرضا نعماوي زاده مشهور به علي نعماوي ( عيداني ) فرزند عبدالكريم كد نامزد 457

95-  آقاي سيدمهدي نعمت زاده فرزند عبداله كد نامزد 458

96-  آقاي كمال نواصر فرزند عبود كد نامزد 461

97-  آقاي جعفر نيك نظر مشهور به مگصوصى فرزند كريم كد نامزد 462

98-  آقاي عزيز هاچم بچاری مشهور به عزيز بچاری فرزند عبدالحسين كد نامزد 465

99-  آقاي عبدالامير هجوم مشهور به نجوم- فرحانى فرزند کاظم كد نامزد 467

100-  آقاي احمدرضا يونس زاده شيرازي فرزند عبدالرسول كد نامزد 471

توجه :  

1-  نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 7 نفر اسـت ، رأي دهـندگان در روز اخذ رأي فـقط اسامي تعداد حداكثر 7 نفـر را مي توانند در برگ رأي بنويسند.

2- هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري خرمشهر در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد.

3- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۲:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
0
0
سالی که نکوست از بهارش پیداست
فاطمه مطیری نژاد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۹
0
0
نظرخاصی ندارم فقط امیدوارم همه چی عادلانه باشه
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار