این جلسه با حضور "مهرداد حیدری" مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان، "اسدالله جوعطا" رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، "سید فضل الله موسوی نسب" رییس دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان، "رحمان خندانی" مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون و "مسعود صادقی میانرودی" مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی برگزار شد.

"مهرداد حیدری" مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان در این جلسه، با اشاره به لزوم ارتباط هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه، خواستار معرفی مجریانی از طرف دانشگاه و شرکت ها شد، تا بندهای تفاهم نامه به دقت اجرا شود.

سپس مدیران شرکت ها و رؤسای دانشگاه ها به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و در پایان، تفاهم نامه چهارجانبه پژوهشی به امضا رسید.

این جلسه با هدف نزدیک کردن صنعت و دانشگاه، توسط دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان و به میزبانی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره جراحی برگزار شد.