تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۷
کد خبر: ۱۵۴۲۳۷
print
نسخه چاپی
send
ارسال به دوستان
ذخیره
توسط گروه شرکت توسعه کشت و صنعت ملی ابلاغ شد
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی شرایط مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (سهامی خاص) را اعلام کرد
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی شرایط مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (سهامی خاص) را اعلام کرد.

شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به نمایندگی از بانک ملی ایران به موجب حکم شماره 128798 مورخ 23/05/1396، در نظر دارد سهام بانک مذکور در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (سهامی خاص) واقع در شهرستان اهواز را از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر واگذار نماید:

1-    سهام قابل واگذاری به تعداد 829/812/137 سهم معادل 09/68 درصد از 100٪ سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران(سهامی خاص) به شماره ثبت 6062 بهانضمام کلیه حقوق و امتیازات آن میباشد.

2-    قیمت پایه مزایده مبلغ 7.100.000.000.000  ریال میباشد( شامل 5.300.000.000.000  ریال بهای واگذاری اولیه و مبلغ 1.800.000.000.000  ریال وجوه واریزی علی الحساب به حساب شرکت.)

3-    سپرده شرکت در مزایده بهعنوان تضمین، حداقل معادل پنج درصد قیمت پایه است که به حساب بانک ملی به شماره 0221068685002  شعبه بلوار آفریقا بنام شرکت توسعه کشت و صنعت ملی(سهامی خاص) (مزایدهگذار) واریز و اصل رسید واریز وجه مزبور بایستی ضمیمه پیشنهاد در پاکات مربوطه به مزایدهگذار تحویل گردد. بدیهی است درصورتیکه متقاضی خرید برنده نهایی مزایده اعلام گردد مبلغ سپرده شرکت در مزایده بهعنوان بخش نقدی ثمن معامله، محسوب میگردد.

4-    باقیمانده ثمن معامله به صورت اقساطی با اقساط حداکثر ده ساله ( دو سال تنفس و هشت سال پرداخت اقساط) از برنده وصول میشود. هر شرکت کنندهای که بالاترین پرداخت نقدی و کمترین مدت از نظر تعداد سالانه اقساط الباقی ثمن را پیشنهاد نماید با لحاظ قیمت اقتصادی نهایی محاسبه و بهعنوان برنده مزایده تعیین و اعلام میگردد.

5-    نرخ سود دوران فروش اقساطی مورد مزایده معادل 10٪ برای بخش خصوصی واقعی و 13٪ برای سایرین و در مورد میزان نرخ خسارت تاخیر تادیه اقساط بدهی 6٪ بهترتیب به نرخهای سود مذکور اضافه و براساس ضوابط و مقررات سازمان خصوصی سازی نسبت به مبلغ بخش اقساطی ثمن معامله و مدت آن محاسبه و منظور میشود.

6-    برنده مزایده بایستی بابت باقیمانده بهای معامله ضمانت نامه معتبر بانکی یا وثیقه ملکی کافی مورد تایید مزایدهگذار را همزمان با انتقال سهام بهنام خود تسلیم و تعهد نماید، از انتقال سهام مورد مزایده بهنام خود از فروش اموال غیرمنقول کارخانه خودداری و با ادامه تولید حداکثر با ظرفیت اسمی در جهت بالا بردن توان و سطح تولید و اشتغال کارخانه تلاش مستمر نماید.

7-    متقاضیان خرید جهت شرکت در مزایده، باید ضمن مراجعه به شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به آدرس: خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)، خیابان گل آذین، پلاک 11، طبقه سوم و واریز سپرده اولیه به مبلغ دو میلیارد ریال به حساب بانک ملی به شماره 0221068685002 شعبه بلوار آفریقا بنام شرکت توسعه کشت و صنعت ملی(سهامی خاص)  (مزایدهگذار) نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام و با دریافت آخرین صورتهای مالی شرکت مورد مزایده، بررسی لازم را معمول و با علم و آگاهی کافی در مزایده شرکت و پیشنهاد ارائه نمایند( سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.)

8-    متقاضیان با شرکت در مزایده به صورت ضمنی اعلام و قبول دارند که از کلیه تعهدات و بدهیها و آخرین وضعیت مالی و اقتصادی و حقوقی شرکت مورد مزایده اطلاع کامل حاصل نموده و حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمودند.

9-    پیشنهادات شرکت کنندگان در مزایده بایستی مطابق شرایط این آگهی و اسناد مزایده بطور صریح و منجز در محل و زمان و مهلت مقرر ارائه گردد و به پیشنهادهایی که فاقد امضاء، دارای قید و شرط، مخدوش و ... بوده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این فراخوان و یا بدون سپرده، سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- برگزاری مزایده و اخذ پیشنهادات قیمت هیچگونه تعهدی برای شرکت مزایدهگزار و بانک به عنوان مالک سهام ایجاد ننموده و مزایدهگزار در رد یا قبول پیشنهادات در هر مرحلهای مخیر است و در این راستا حق لغو مزایده را به هر دلیل و عنوان و در هر مرحلهای برای خود محفوظ داشته و شرکت کنندگان حق هرگونه اعتراض و ادعا را در این زمینه از خود سلب و اسقاط نمودند.

-    مهلت خرید اسناد و ارائه پیشنهادات ده روز کاری از تاریخ انتشار این آگهی مزایده تا پایان وقت اداری روز سه-شنبه مورخ 18/مهر/96 میباشد.

-    زمان بازگشائی پاکات: روز چهارشنبه 19 مهرماه 1396 ساعت 10 صبح میباشد.

-    مکان بازگشائی پاکات: تهران، خیابان شهید خدامی، پلاک 89، طبقه هفتم ( شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی)

-    اعلام نتیجه به برنده مزایده ظرف یک هفته، از تاریخ بازگشائی پاکات خواهد بود.

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرایط شرکت در مزایده با شماره تلفن:           4-26232461-021 آقای محمدعلی مداحی تماس حاصل نمایند.

شرکت توسعه کشت و صنعت ملی  (سهامی خاص)
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار