جلسه هم اندیشی سازمان جهاد کشاورزی و کشت و صنعت های نیشکر خوزستان با موضوع کشت کلزا برگزار شد.

جلسه هم اندیشی سازمان جهاد کشاورزی و کشت و صنعت های نیشکر خوزستان با موضوع کشت کلزا برگزار شد.

به گزارش نیشکرنیوز، در این جلسه که دوشنبه ۱۵ مهرماه ۹۸ برگزار شد، معاون بهره‌برداری کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: شرکت های نیشکری خوزستان در حوزه کشاورزی و صنعت از دانش فنی خاصی برخوردار هستند.

دکتر آل کثیر افزود: کشت پایدار و کشاورزی مدرن نیازمند دانش فنی است و کشت و صنعت های نیشکر به دلیل برخورداری از این دانش فنی به کشت و تولید پایدار رسیده اند.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی می توان با همکاری با سازمان جهاد کشاورزی دانش فنی توسعه نیشکر را به سمت کشاورزی استان در جهت افزایش بهره وری و رسیدن به تولید پایدار سوق دهیم.

معاون بهره‌برداری کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اشاره به کشت های غیرنیشکری در اراضی ایشی نیشکر ، گفت: کشت کلزا به دلیل جنبه اقتصادی مناسب، اصلاح بافت خاک و نیاز کشور به دانه های روغنی نسبت به سایر کشت ها ارجحیت دارد.

آل کثیر افزود: ضریب خوداتکایی کشور در دانه های روغنی ۱۴ درصد و بسیار پایین است و ضرورت دارد همگام با سیاست های وزارت کشاورزی از کشت کلزا حمایت شود.

وی ادامه داد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از کشت کلزا در اراضی آیشی نیشکر حمایت می کند و این قول را می دهیم که زمینی که قابلیت کشت کلزا داشته باشد را به این کشت اختصاص دهیم.