سایت آگهی اینترنتی
درج آگهی و نیازمندیهای رایگان
www.agahi.ir
برچسب: سمند سورن MUX
جدول کامل قیمت انواع خودرو / 27 آذر
--- سمند se 24,600,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 28,800,000... 26,850,000 سمند lx 26,200,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 27,500,000... 26,667,000 سمند ef7 یورو 4 28,200,000 27,947,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 28,300,000 27,690,000 سمند ef7 دوگانه سوز یورو 4 29,700,000...
کد خبر: ۵۲۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 25 آذر
--- سمند se 24,600,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 28,800,000... 26,850,000 سمند lx 26,300,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 27,700,000... 26,667,000 سمند ef7 یورو 4 28,200,000 27,947,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 28,300,000 27,690,000 سمند ef7 دوگانه سوز یورو 4 29,700,000...
کد خبر: ۵۲۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۲۵


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 24 آذر
--- سمند se 24,600,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 28,800,000... 26,850,000 سمند lx 26,400,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 27,800,000... 26,667,000 سمند ef7 یورو 4 28,300,000 27,947,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 28,300,000 27,690,000 سمند ef7 دوگانه سوز یورو 4 29,700,000...
کد خبر: ۵۲۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۲۴


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 23 آذر
--- سمند se 24,800,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 28,800,000... 26,850,000 سمند lx 26,400,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 27,800,000... 26,667,000 سمند ef7 یورو 4 28,300,000 27,947,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 28,300,000 27,690,000 سمند ef7 دوگانه سوز یورو 4 29,700,000...
کد خبر: ۵۲۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۲۳


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 21 آذر
--- سمند se 24,900,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 28,800,000... 26,850,000 سمند lx 26,500,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 27,900,000... 26,667,000 سمند ef7 یورو 4 28,300,000 27,947,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 28,300,000 27,690,000 سمند ef7 دوگانه سوز یورو 4 29,700,000...
کد خبر: ۵۲۴۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۲۱


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 20 آذر
--- سمند se 24,900,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 29,200,000... 26,850,000 سمند lx 27,100,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 28,400,000... 26,667,000 سمند ef7 یورو 4 28,300,000 27,947,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 28,300,000 27,690,000 سمند ef7 دوگانه سوز یورو 4 30,100,000...
کد خبر: ۵۲۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۲۰


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 19 آذر
--- سمند se 24,900,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 29,200,000... 26,850,000 سمند lx 27,100,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 28,400,000... 26,667,000 سمند ef7 یورو 4 28,300,000 27,947,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 28,300,000 27,690,000 سمند ef7 دوگانه سوز یورو 4 30,100,000...
کد خبر: ۵۲۳۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۹


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 18 آذر
--- سمند se 24,900,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 29,200,000... 26,850,000 سمند lx 27,100,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 28,400,000... 26,667,000 سمند ef7 یورو 4 28,300,000 27,947,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 28,300,000 27,690,000 سمند ef7 دوگانه سوز یورو 4 30,100,000...
کد خبر: ۵۲۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۸


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 16 آذر
--- سمند se 24,900,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 29,200,000... 26,850,000 سمند lx 26,500,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 28,300,000... 26,667,000 سمند سورن mux 31,000,000 26,850,000 سمند سورن mux با... رینگ معمولی 29,400,000 26,500,000 سمند سورن elx 33,000,000 30,500,000 سمند...
کد خبر: ۵۲۰۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۶


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 14 آذر
--- سمند se 24,900,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 29,200,000... 26,850,000 سمند lx 26,500,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 28,300,000... 26,667,000 سمند سورن mux 31,000,000 26,850,000 سمند سورن mux با... رینگ معمولی 29,400,000 26,500,000 سمند سورن elx 33,000,000 30,500,000 سمند...
کد خبر: ۵۱۹۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 13 آذر
--- سمند se 24,900,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 29,200,000... 26,850,000 سمند lx 26,500,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 28,300,000... 26,667,000 سمند سورن mux 31,000,000 26,850,000 سمند سورن mux با... رینگ معمولی 29,400,000 26,500,000 سمند سورن elx 33,000,000 30,500,000 سمند...
کد خبر: ۵۱۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۳


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 12 آذر
--- سمند se 24,900,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 29,200,000... 26,850,000 سمند lx 26,500,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 28,300,000... 26,667,000 سمند سورن mux 31,000,000 26,850,000 سمند سورن mux با... رینگ معمولی 29,400,000 26,500,000 سمند سورن elx 33,000,000 30,500,000 سمند...
کد خبر: ۵۱۸۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۲


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 10 آذر
--- سمند se 25,100,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 29,200,000... 26,850,000 سمند lx 26,500,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 28,300,000... 26,667,000 سمند سورن mux 31,000,000 26,850,000 سمند سورن mux با... رینگ معمولی 29,400,000 26,500,000 سمند سورن elx 33,000,000 30,500,000 سمند...
کد خبر: ۵۱۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۰


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 9 آذر
سفارشی 18,900,000 --- سمند se 25,200,000 20,620,000 سمند lx دوگانه... سوز 29,200,000 26,850,000 سمند lx 26,500,000 23,000,000 سمند lx یورو... 4 28,300,000 26,667,000 سمند سورن mux 31,000,000 26,850,000 سمند سورن... mux با رینگ معمولی 29,400,000 26,500,000 سمند سورن elx 33,000,000...
کد خبر: ۵۱۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۰۹


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 5 آذر
سفارشی 18,900,000 --- سمند se 25,700,000 20,620,000 سمند lx دوگانه... سوز 29,200,000 26,850,000 سمند lx 26,500,000 23,000,000 سمند lx یورو... 4 28,300,000 26,667,000 سمند سورن mux 31,000,000 26,850,000 سمند سورن... mux با رینگ معمولی 29,400,000 26,500,000 سمند سورن elx 33,000,000...
کد خبر: ۵۱۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵


قیمت خودرو در بازار / 5 آذر
سفارشی 18,900,000 --- سمند se 25,700,000 20,620,000 سمند lx دوگانه... سوز 29,200,000 26,850,000 سمند lx 26,500,000 23,000,000 سمند lx یورو... 4 28,300,000 26,667,000 سمند سورن mux 31,000,000 26,850,000 سمند سورن... mux با رینگ معمولی 29,400,000 26,500,000 سمند سورن elx 33,000,000...
کد خبر: ۵۱۳۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 2 آذر
--- سمند se 25,700,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 27,000,000... 26,850,000 سمند lx 25,500,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 27,000,000... 26,705,000 سمند سورن mux 31,000,000 26,850,000 سمند سورن mux با... رینگ معمولی 28,400,000 26,500,000 سمند سورن elx 32,000,000 30,500,000 سمند...
کد خبر: ۵۱۱۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۰۲


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 29 آبان
--- سمند se 25,800,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 27,000,000... 26,850,000 سمند lx 25,500,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 27,000,000... 26,705,000 سمند سورن mux 31,000,000 26,850,000 سمند سورن mux با... رینگ معمولی 28,400,000 26,500,000 سمند سورن elx 32,000,000 30,500,000 سمند...
کد خبر: ۵۱۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 28 آبان
--- سمند se 25,800,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 27,000,000... 26,850,000 سمند lx 25,500,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 27,000,000... 26,705,000 سمند سورن mux 31,000,000 26,850,000 سمند سورن mux با... رینگ معمولی 28,400,000 26,500,000 سمند سورن elx 32,000,000 30,500,000 سمند...
کد خبر: ۵۰۹۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۲۸


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 27 آبان
--- سمند se 25,800,000 20,620,000 سمند lx دوگانه سوز 27,000,000... 26,850,000 سمند lx 25,500,000 23,000,000 سمند lx یورو 4 27,000,000... 26,705,000 سمند سورن mux 31,000,000 26,850,000 سمند سورن mux با... رینگ معمولی 28,400,000 26,500,000 سمند سورن elx 32,000,000 30,500,000 سمند...
کد خبر: ۵۰۹۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۲۷