سایت آگهی اینترنتی
درج آگهی و نیازمندیهای رایگان
www.agahi.ir
برچسب: پراید 132 LE
جدول کامل قیمت انواع خودرو / 17 تیر
بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,000,000 ---... پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,200,000 15,919,000... پراید 132 tl 19,400,000 --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 20,600,000 18,300,000 پراید 132 se 20,300,000 18,900,000 پراید 132 le...
کد خبر: ۶۶۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۷


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 16 تیر
قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,000,000 --- پراید 151... tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,200,000 15,919,000 پراید 132... tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز 21,100,000 18,300,000... پراید 132 se 19,800,000 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 ---...
کد خبر: ۶۶۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 15 تیر
بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,000,000 ---... پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,200,000 15,919,000... پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 21,100,000 18,300,000 پراید 132 se 19,800,000 18,900,000 پراید 132 le...
کد خبر: ۶۶۱۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۵


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 14 تیر
قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,000,000 --- پراید 151... tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,200,000 15,919,000 پراید 132... tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز 21,100,000 18,300,000... پراید 132 se 19,800,000 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000...
کد خبر: ۶۶۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۴


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 12 تیر
قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,000,000 --- پراید 151... tl 17,300,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,300,000 15,919,000 پراید 132... tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز 21,100,000 18,300,000... پراید 132 se 19,700,000 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000...
کد خبر: ۶۵۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۲


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 11 تیر
بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,000,000 ---... پراید 151 tl 17,300,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,300,000 15,919,000... پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,100,000 18,900,000 پراید 132 le...
کد خبر: ۶۵۹۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 10 تیر
بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,100,000 ---... پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000 15,919,000... پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,100,000 18,900,000 پراید 132 le...
کد خبر: ۶۵۸۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۰


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 9 تیر
بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,100,000 ---... پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000 15,919,000... پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,100,000 18,900,000 پراید 132 le...
کد خبر: ۶۵۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۹


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 8 تیر
قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,100,000 --- پراید 151... tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000 15,919,000 پراید 132... tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000... پراید 132 se 20,100,000 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000...
کد خبر: ۶۵۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۸


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 7 تیر
بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,100,000 ---... پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000 15,919,000... پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,100,000 18,900,000 پراید 132 le...
کد خبر: ۶۵۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۷


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 5 تیر
بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,100,000 ---... پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000 15,919,000... پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,100,000 18,900,000 پراید 132 le...
کد خبر: ۶۵۴۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۵


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 4 تیر
قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,100,000 --- پراید 151... tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000 15,919,000 پراید 132... tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000... پراید 132 se 20,100,000 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000...
کد خبر: ۶۵۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۴


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 3 تیر
قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,100,000 --- پراید 151... tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,400,000 15,919,000 پراید 132... tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000... پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000...
کد خبر: ۶۵۳۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۳


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 2 تیر
بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,100,000 ---... پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,400,000 15,919,000... پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید 132 le...
کد خبر: ۶۵۲۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۲


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 1 تیر
بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,100,000 ---... پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,400,000 15,919,000... پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید 132 le...
کد خبر: ۶۵۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۱


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 31 خرداد
بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,100,000 ---... پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,400,000 15,919,000... پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید 132 le...
کد خبر: ۶۵۰۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 29 خرداد
قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,100,000 --- پراید 151... tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,400,000 15,919,000 پراید 132... tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000... پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000...
کد خبر: ۶۴۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۹


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 28 خرداد
بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,100,000 ---... پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,400,000 15,919,000... پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید 132 le...
کد خبر: ۶۴۸۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۸


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 27 خرداد
تومان پراید 151 se 18,100,000 --- پراید 151 tl 17,400,000... 17,169,000 پراید 151 sl 16,400,000 15,919,000 پراید 132 tl ---... --- پراید 132 tl پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132... se 20,200,000 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000 پراید 132...
کد خبر: ۶۴۸۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۷


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 26 خرداد
بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,100,000 ---... پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,400,000 15,919,000... پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید 132 le...
کد خبر: ۶۴۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۶