سایت آگهی اینترنتی
درج آگهی و نیازمندیهای رایگان
www.agahi.ir
برچسب: پراید 132 LE
جدول کامل قیمت انواع خودرو / 28 فروردین
تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 sl 16,400,000 15,400,000 پراید... 132 se 19,600,000 --- پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید... 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000... --- پراید 132 sx 18,400,000 15,370,000 پراید 132 sl 16,600,000...
کد خبر: ۶۰۹۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۸


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 27 فروردین
خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 sl... 16,500,000 15,400,000 پراید 132 se 19,200,000 --- پراید 132 le... 19,000,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex... پایه گازسوز 20,100,000 --- پراید 132 sx 18,400,000 15,370,000 پراید...
کد خبر: ۶۰۸۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۷


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 26 فروردین
سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید... 151 sl 16,600,000 15,400,000 پراید 132 se 19,200,000 --- پراید... 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید... 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 --- پراید 132 sx 18,400,000...
کد خبر: ۶۰۸۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 25 فروردین
سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید... 151 sl 16,700,000 15,400,000 پراید 132 se 19,200,000 --- پراید... 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید... 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 --- پراید 132 sx 18,400,000...
کد خبر: ۶۰۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۵


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 24 فروردین
سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید... 151 sl 16,800,000 15,400,000 پراید 132 se 18,700,000 --- پراید... 132 le 18,600,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید... 132 ex پایه گازسوز 19,900,000 --- پراید 132 sx 18,400,000...
کد خبر: ۶۰۶۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 23 فروردین
سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید... 151 sl 16,700,000 15,400,000 پراید 132 se 18,700,000 --- پراید... 132 le 18,600,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید... 132 ex پایه گازسوز 19,900,000 --- پراید 132 sx 18,400,000...
کد خبر: ۶۰۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 21 فروردین
قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 sl 16,700,000... 15,400,000 پراید 132 se 18,700,000 --- پراید 132 le 18,600,000... 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه... گازسوز 19,900,000 --- پراید 132 sx 18,400,000 15,370,000 پراید 132...
کد خبر: ۶۰۴۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۱


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 20 فروردین
بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 sl 16,800,000 15,400,000... پراید 132 se 18,700,000 --- پراید 132 le 18,600,000 15,366,000... پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز... 19,900,000 --- پراید 132 sx 18,400,000 15,370,000 پراید 132 sl...
کد خبر: ۶۰۴۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۰


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 17 فروردین
پراید 151 sl 17,000,000 15,400,000 پراید 132 se 18,700,000 ---... پراید 132 le 18,600,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000... پراید 132 ex پایه گازسوز 19,900,000 --- پراید 132 sx... 18,400,000 15,370,000 پراید 132 sl 16,600,000 14,879,000 پراید 132 sl...
کد خبر: ۶۰۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۱۷


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 16 فروردین
کارخانه تومان پراید 151 sl 16,400,000 15,400,000 پراید 132 se... 18,900,000 --- پراید 132 le 18,600,000 15,366,000 پراید 132 ex... 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 19,900,000 --- پراید... 132 sx 18,400,000 15,370,000 پراید 132 sl 16,600,000 14,879,000 پراید...
کد خبر: ۶۰۰۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۱۶


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 26 اسفند
کارخانه تومان پراید 151 sl 16,300,000 15,400,000 پراید 132 se... 18,700,000 --- پراید 132 le 18,300,000 15,366,000 پراید 132 ex... 18,500,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 19,800,000 --- پراید... 132 sx 18,200,000 15,057,000 پراید 132 sl 16,600,000 14,566,000 پراید...
کد خبر: ۵۹۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۶


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 25 اسفند
کارخانه تومان پراید 151 sl 16,300,000 15,400,000 پراید 132 se... 18,700,000 --- پراید 132 le 18,300,000 15,366,000 پراید 132 ex... 18,500,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 19,800,000 --- پراید... 132 sx 18,200,000 15,057,000 پراید 132 sl 16,600,000 14,566,000 پراید...
کد خبر: ۵۹۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۵


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 24 اسفند
کارخانه تومان پراید 151 sl 16,300,000 15,400,000 پراید 132 se... 18,700,000 --- پراید 132 le 18,300,000 15,366,000 پراید 132 ex... 18,500,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 19,800,000 --- پراید... 132 sx 18,200,000 15,057,000 پراید 132 sl 16,600,000 14,566,000 پراید...
کد خبر: ۵۹۳۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۴


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 21 اسفند
کارخانه تومان پراید 151 sl 16,500,000 15,400,000 پراید 132 se... 18,700,000 --- پراید 132 le 18,300,000 15,366,000 پراید 132 ex... 18,500,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 19,800,000 --- پراید... 132 sx 18,200,000 15,057,000 پراید 132 sl 16,600,000 14,566,000 پراید...
کد خبر: ۵۹۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۱


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 19 اسفند
کارخانه تومان پراید 151 sl 16,500,000 15,400,000 پراید 132 se... 18,700,000 --- پراید 132 le 18,300,000 15,366,000 پراید 132 ex... 18,500,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 19,800,000 --- پراید... 132 sx 18,200,000 15,057,000 پراید 132 sl 16,600,000 14,566,000 پراید...
کد خبر: ۵۸۹۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۹


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 17 اسفند
تومان پراید 151 sl 16,400,000 15,400,000 پراید 132 se 18,800,000... --- پراید 132 le 18,300,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,500,000... 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 19,800,000 --- پراید 132... sx 18,200,000 15,057,000 پراید 132 sl 16,600,000 14,566,000 پراید 132...
کد خبر: ۵۸۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۷


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 16 اسفند
تومان پراید 151 sl 16,200,000 15,400,000 پراید 132 se 19,400,000... --- پراید 132 le 18,300,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,500,000... 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 19,800,000 --- پراید 132... sx 18,200,000 15,057,000 پراید 132 sl 16,600,000 14,566,000 پراید 132...
کد خبر: ۵۸۷۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۶


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 11 اسفند
تومان پراید 151 sl 16,500,000 15,400,000 پراید 132 se 18,500,000... --- پراید 132 le 17,400,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,100,000... 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 19,500,000 --- پراید 132... sx 17,500,000 15,057,000 پراید 132 sl 16,200,000 14,566,000 پراید 132...
کد خبر: ۵۸۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 10 اسفند
تومان پراید 151 sl 16,500,000 15,400,000 پراید 132 se 18,500,000... --- پراید 132 le 17,400,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,100,000... 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 19,500,000 --- پراید 132... sx 17,500,000 15,057,000 پراید 132 sl 16,200,000 14,566,000 پراید 132...
کد خبر: ۵۸۴۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰


جدول کامل قیمت انواع خودرو / 8 اسفند
تومان پراید 151 sl 16,500,000 15,400,000 پراید 132 se 18,500,000... --- پراید 132 le 17,400,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,100,000... 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 19,500,000 --- پراید 132... sx 17,500,000 15,057,000 پراید 132 sl 16,200,000 14,566,000 پراید 132...
کد خبر: ۵۸۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸