برچسب جستجو
برچسب: گروه بهمن
--- 270,000,000 بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن... ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران...
کد خبر: ۱۵۵۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲


--- 270,000,000 بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن... ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران...
کد خبر: ۱۵۵۰۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


--- 270,000,000 بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن... ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران...
کد خبر: ۱۵۴۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۹


گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... قیمت ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه... بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop وانت باردو سپر...
کد خبر: ۱۵۴۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷


گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... قیمت ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه... بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop وانت باردو سپر...
کد خبر: ۱۵۴۷۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶


گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... قیمت ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه... بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop وانت باردو سپر...
کد خبر: ۱۵۴۶۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop وانت...
کد خبر: ۱۵۴۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


270,000,000 بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام... ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن...
کد خبر: ۱۵۴۵۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


270,000,000 بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام... ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن...
کد خبر: ۱۵۴۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۰


گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop وانت...
کد خبر: ۱۵۴۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه... کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop...
کد خبر: ۱۵۴۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار... سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین...
کد خبر: ۱۵۴۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار... سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین...
کد خبر: ۱۵۴۱۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶


دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار... سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین...
کد خبر: ۱۵۴۱۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار... سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین...
کد خبر: ۱۵۴۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۳


--- 270,000,000 بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن... قیمت ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه... بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop وانت باردو سپر...
کد خبر: ۱۵۳۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲


--- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو...
کد خبر: ۱۵۳۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱


270,000,000 بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام... ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن...
کد خبر: ۱۵۳۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۶


270,000,000 بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام... قیمت ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه... بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop وانت باردو سپر...
کد خبر: ۱۵۳۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵


270,000,000 بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام... قیمت ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه... بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop وانت باردو سپر...
کد خبر: ۱۵۳۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴