برچسب جستجو
برچسب: E2 تندر
34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,400,000 --- رنو تندر... e2 39,600,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,500,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 43,800,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۴۶۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 35,700,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,400,000 --- رنو تندر... e2 39,600,000 38,868,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,500,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 44,000,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۴۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 36,000,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,400,000 --- رنو تندر... e2 39,500,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,400,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 44,600,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۴۵۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


34,591,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,000,000 45,524,000 رنو تندر... پیکاپ 36,000,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,400,000 --- رنو تندر... e2 39,500,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,400,000 47,485,000 رنو... تندر پلاس دنده ای 44,600,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک...
کد خبر: ۱۵۴۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۰


45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,400,000... --- رنو تندر e2 39,600,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 48,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,600,000 40,834,000 رنو... تندر پلاس اتوماتیک 50,200,000 48,900,000 رنو کپچر 2016 111,000,000 توقف...
کد خبر: ۱۵۴۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,400,000... --- رنو تندر e2 39,700,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 48,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,600,000 40,834,000 رنو... تندر پلاس اتوماتیک 50,400,000 48,900,000 رنو کپچر 2016 111,000,000 توقف...
کد خبر: ۱۵۴۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,400,000... --- رنو تندر e2 39,700,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 48,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,600,000 40,834,000 رنو... تندر پلاس اتوماتیک 50,400,000 48,900,000 رنو کپچر 2016 111,000,000 توقف...
کد خبر: ۱۵۴۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,400,000... --- رنو تندر e2 39,700,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 48,500,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,600,000 40,834,000 رنو... تندر پلاس اتوماتیک 50,400,000 48,900,000 رنو کپچر 2016 110,000,000 توقف...
کد خبر: ۱۵۴۱۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶


45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,400,000... --- رنو تندر e2 39,700,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 48,300,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,600,000 40,834,000 رنو... تندر پلاس اتوماتیک 50,400,000 48,900,000 رنو کپچر 2016 110,000,000 توقف...
کد خبر: ۱۵۴۱۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,400,000... --- رنو تندر e2 39,700,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 48,300,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,600,000 40,834,000 رنو... تندر پلاس اتوماتیک 50,400,000 48,900,000 رنو کپچر 2016 110,000,000 توقف...
کد خبر: ۱۵۴۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۳


45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000 رنو تندر e1 36,500,000... --- رنو تندر e2 39,800,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... 48,100,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,600,000 40,834,000 رنو... تندر پلاس اتوماتیک 50,500,000 48,900,000 رنو کپچر 2016 110,000,000 توقف...
کد خبر: ۱۵۳۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲


h30 cross اتوماتیک 45,800,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000... رنو تندر e1 36,500,000 --- رنو تندر e2 39,800,000 38,860,000... رنو تندر 90 اتوماتیک 48,300,000 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده... ای 44,600,000 40,834,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 50,600,000 48,900,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۳۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱


h30 cross اتوماتیک 45,700,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000... رنو تندر 90 39,800,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,200,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... تندر 90 41,300,000 39,496,000 رنو پارس تندر 42,200,000 41,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۳۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۶


h30 cross اتوماتیک 45,700,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000... رنو تندر 90 39,800,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,200,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... تندر 90 41,200,000 39,496,000 رنو پارس تندر 42,200,000 41,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۳۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵


h30 cross اتوماتیک 45,700,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000... رنو تندر 90 39,800,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,600,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... تندر 90 41,400,000 39,496,000 رنو پارس تندر 42,200,000 41,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۳۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴


h30 cross اتوماتیک 45,800,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000... رنو تندر 90 39,800,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,900,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... تندر 90 41,400,000 39,496,000 رنو پارس تندر 42,200,000 41,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۳۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


h30 cross اتوماتیک 45,800,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000... رنو تندر 90 39,800,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 48,900,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... تندر 90 41,400,000 39,496,000 رنو پارس تندر 42,200,000 41,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۳۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


h30 cross اتوماتیک 45,900,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000... رنو تندر 90 39,900,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,200,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... تندر 90 41,400,000 39,496,000 رنو پارس تندر 42,200,000 41,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۳۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱


h30 cross اتوماتیک 45,900,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000... رنو تندر 90 39,900,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,500,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... تندر 90 41,400,000 39,496,000 رنو پارس تندر 42,200,000 41,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۳۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰


h30 cross اتوماتیک 45,700,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000 35,623,000... رنو تندر 90 40,000,000 38,860,000 رنو تندر 90 اتوماتیک 49,500,000... 47,485,000 رنو تندر پلاس دنده ای 44,800,000 40,834,000 رنو تندر... تندر 90 41,300,000 39,496,000 رنو پارس تندر 42,700,000 41,453,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۳۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹