برچسب جستجو
برچسب: گروه بهمن
270,000,000 بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام... قیمت ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه... بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop وانت باردو سپر...
کد خبر: ۱۵۳۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو... ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن...
کد خبر: ۱۵۳۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو... ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن...
کد خبر: ۱۵۳۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱


بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو... ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن...
کد خبر: ۱۵۳۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰


بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو... ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن...
کد خبر: ۱۵۳۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹


بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو... ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن...
کد خبر: ۱۵۳۲۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو... ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن...
کد خبر: ۱۵۳۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶


140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه... خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو...
کد خبر: ۱۵۳۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه... خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو...
کد خبر: ۱۵۲۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳


140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه... خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو...
کد خبر: ۱۵۲۸۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه... خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو...
کد خبر: ۱۵۲۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲


140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه... سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین...
کد خبر: ۱۵۲۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸


140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه... پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت...
کد خبر: ۱۵۲۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه... پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت...
کد خبر: ۱۵۲۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶


140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه... کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop...
کد خبر: ۱۵۲۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵


وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت... خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو...
کد خبر: ۱۵۱۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴


فول --- 270,000,000 بی وای دی سانگ --- 140,000,000 گروه... بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان مزدا3... کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop...
کد خبر: ۱۵۱۶۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹


سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان... خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو...
کد خبر: ۱۵۱۶۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان... خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو...
کد خبر: ۱۵۱۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴


دی سانگ --- 140,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار... ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران...
کد خبر: ۱۵۱۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳