برچسب جستجو
برچسب: SX تیبا فول
هایما s5 --- به زودی هایما اس 7 s7 فول... دنده ای ناموجود توقف فروش هایما اس 7 s7 فول... اتوماتیک 78,500,000 79,229,000 هایما اس 7 توربو s7 فول اتوماتیک... تنوع رنگ 21,300,000 --- سایپا 151 se 20,000,000 21,385,000 تیبا...
کد خبر: ۱۵۳۲۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


هایما s5 --- به زودی هایما اس 7 s7 فول... دنده ای ناموجود توقف فروش هایما اس 7 s7 فول... اتوماتیک 78,500,000 79,229,000 هایما اس 7 توربو s7 فول اتوماتیک... تنوع رنگ 21,300,000 --- سایپا 151 se 20,000,000 21,385,000 تیبا...
کد خبر: ۱۵۳۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶


هایما اس 7 s7 فول دنده ای ناموجود توقف فروش... هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 78,500,000 79,229,000 هایما اس... 7 توربو s7 فول اتوماتیک 91,500,000 95,074,000 وانت پیکاپ دیزلی... 151 se 20,000,000 21,385,000 تیبا sx رنگ سفید 26,100,000 25,534,000...
کد خبر: ۱۵۳۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


هایما اس 7 s7 فول دنده ای ناموجود توقف فروش... هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 78,500,000 79,229,000 هایما اس... 7 توربو s7 فول اتوماتیک 91,500,000 95,074,000 وانت پیکاپ دیزلی... 151 se 20,000,000 21,385,000 تیبا sx رنگ سفید 26,100,000 25,534,000...
کد خبر: ۱۵۲۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳


هایما اس 7 s7 فول دنده ای ناموجود توقف فروش... هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 78,500,000 79,229,000 هایما اس... 7 توربو s7 فول اتوماتیک 91,500,000 95,074,000 وانت پیکاپ دیزلی... 151 se 20,000,000 21,385,000 تیبا sx رنگ سفید 26,100,000 25,534,000...
کد خبر: ۱۵۲۸۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


هایما اس 7 s7 فول دنده ای ناموجود توقف فروش... هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 79,500,000 79,229,000 هایما اس... 7 توربو s7 فول اتوماتیک 91,300,000 95,074,000 وانت پیکاپ دیزلی... 151 se 20,000,000 21,385,000 تیبا sx رنگ سفید 26,000,000 25,534,000...
کد خبر: ۱۵۲۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲


هایما اس 7 s7 فول دنده ای ناموجود توقف فروش... هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 79,500,000 79,229,000 هایما اس... 7 توربو s7 فول اتوماتیک 91,300,000 95,074,000 وانت پیکاپ دیزلی... 151 se 19,600,000 21,385,000 تیبا sx رنگ سفید 25,800,000 25,534,000...
کد خبر: ۱۵۲۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸


هایما اس 7 s7 فول دنده ای ناموجود توقف فروش... هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 79,500,000 79,229,000 هایما اس... 7 توربو s7 فول اتوماتیک 91,000,000 95,074,000 وانت پیکاپ دیزلی... 151 se 19,600,000 21,385,000 تیبا sx رنگ سفید 25,800,000 25,534,000...
کد خبر: ۱۵۲۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


هایما اس 7 s7 فول دنده ای ناموجود توقف فروش... هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 79,500,000 79,229,000 هایما اس... 7 توربو s7 فول اتوماتیک 91,000,000 95,074,000 وانت پیکاپ دیزلی... 151 se 19,600,000 21,385,000 تیبا sx رنگ سفید 25,800,000 25,534,000...
کد خبر: ۱۵۲۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶


هایما اس 7 s7 فول دنده ای ناموجود توقف فروش... هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 79,500,000 79,229,000 هایما اس... 7 توربو s7 فول اتوماتیک 91,000,000 95,074,000 وانت پیکاپ دیزلی... 151 se 19,600,000 21,385,000 تیبا sx رنگ سفید 25,800,000 25,534,000...
کد خبر: ۱۵۲۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵


هایما اس 7 s7 فول دنده ای ناموجود توقف فروش... هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 79,500,000 79,229,000 هایما اس... 7 توربو s7 فول اتوماتیک 91,000,000 95,074,000 وانت پیکاپ دیزلی... 151 se 19,600,000 21,385,000 تیبا sx رنگ سفید 25,800,000 25,534,000...
کد خبر: ۱۵۱۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴


146,982,000 هایما اس 7 s7 فول دنده ای ناموجود توقف... فروش هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 79,500,000 79,138,000 هایما... اس 7 توربو s7 فول اتوماتیک 91,000,000 94,982,000 وانت پیکاپ... سایپا 151 se 19,600,000 21,385,000 تیبا sx رنگ سفید 25,800,000...
کد خبر: ۱۵۱۶۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹


146,982,000 هایما اس 7 s7 فول دنده ای ناموجود توقف... فروش هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 79,500,000 79,138,000 هایما... اس 7 توربو s7 فول اتوماتیک 91,000,000 94,982,000 وانت پیکاپ... سایپا 151 se 19,600,000 21,385,000 تیبا sx رنگ سفید 25,800,000...
کد خبر: ۱۵۱۶۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


146,982,000 هایما اس 7 s7 فول دنده ای ناموجود توقف... فروش هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 79,500,000 79,138,000 هایما... اس 7 توربو s7 فول اتوماتیک 91,000,000 94,982,000 وانت پیکاپ... سایپا 151 se 19,600,000 20,314,000 تیبا sx رنگ سفید 25,700,000...
کد خبر: ۱۵۱۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴


140,500,000 146,982,000 هایما اس 7 s7 فول دنده ای ناموجود... توقف فروش هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 79,500,000 79,138,000... هایما اس 7 توربو s7 فول اتوماتیک 91,000,000 94,982,000 وانت... 20,952,000 سایپا 151 se 19,600,000 20,314,000 تیبا sx رنگ سفید...
کد خبر: ۱۵۱۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳


140,000,000 146,982,000 هایما اس 7 s7 فول دنده ای ناموجود... توقف فروش هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 79,500,000 79,138,000... هایما اس 7 توربو s7 فول اتوماتیک 91,000,000 94,982,000 وانت... 20,952,000 سایپا 151 se 19,000,000 20,314,000 تیبا sx رنگ سفید...
کد خبر: ۱۵۱۱۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۹


- کلاس 10 140,000,000 146,982,000 هایما اس 7 s7 فول... دنده ای ناموجود توقف فروش هایما اس 7 s7 فول... اتوماتیک 80,300,000 79,138,000 هایما اس 7 توربو s7 فول اتوماتیک... تنوع رنگ 21,400,000 20,952,000 سایپا 151 se 19,000,000 20,314,000 تیبا...
کد خبر: ۱۵۱۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷


- کلاس 10 140,000,000 146,982,000 هایما اس 7 s7 فول... دنده ای ناموجود توقف فروش هایما اس 7 s7 فول... اتوماتیک 80,300,000 79,138,000 هایما اس 7 توربو s7 فول اتوماتیک... تنوع رنگ 21,400,000 20,952,000 سایپا 151 se 19,000,000 20,314,000 تیبا...
کد خبر: ۱۵۱۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


- کلاس 10 140,000,000 146,982,000 هایما اس 7 s7 فول... دنده ای ناموجود توقف فروش هایما اس 7 s7 فول... اتوماتیک 80,300,000 79,138,000 هایما اس 7 توربو s7 فول اتوماتیک... تنوع رنگ 21,400,000 20,952,000 سایپا 151 se 19,000,000 20,314,000 تیبا...
کد خبر: ۱۵۰۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵


- کلاس 10 140,000,000 146,982,000 هایما اس 7 s7 فول... دنده ای ناموجود توقف فروش هایما اس 7 s7 فول... اتوماتیک 80,300,000 79,138,000 هایما اس 7 توربو s7 فول اتوماتیک... تنوع رنگ 21,400,000 20,952,000 سایپا 151 se 19,000,000 20,314,000 تیبا...
کد خبر: ۱۵۰۸۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۴