برچسب جستجو
برچسب: گروه بهمن
فول --- 147,500,000 بی وای دی سانگ --- 127,000,000 گروه... بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان مزدا3... سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین...
کد خبر: ۱۴۵۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷


فول --- 147,500,000 بی وای دی سانگ --- 127,000,000 گروه... بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان مزدا3... سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین...
کد خبر: ۱۴۴۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۶


دی سانگ --- 127,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار... سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین...
کد خبر: ۱۴۴۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴


دی سانگ --- 127,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار... سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین...
کد خبر: ۱۴۴۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳


دی سانگ --- 127,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار... خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو...
کد خبر: ۱۴۴۶۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۱


دی سانگ --- 127,000,000 گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار... خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو...
کد خبر: ۱۴۴۶۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰


گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop...
کد خبر: ۱۴۴۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹


گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران...
کد خبر: ۱۴۴۵۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۷


گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران...
کد خبر: ۱۴۴۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۶


گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت...
کد خبر: ۱۴۴۳۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵


سانگ --- به زودی گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار... کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop...
کد خبر: ۱۴۳۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵


سانگ --- به زودی گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار... کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop...
کد خبر: ۱۴۳۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴


زودی گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه... قیمت ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه... بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop وانت باردو سپر...
کد خبر: ۱۴۳۷۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳


زودی گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه... قیمت ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه... بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop وانت باردو سپر...
کد خبر: ۱۴۳۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲


زودی گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه... قیمت ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه... بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop وانت باردو سپر...
کد خبر: ۱۴۳۵۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۹


زودی گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه... قیمت ماشین ایران خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه... بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو cop وانت باردو سپر...
کد خبر: ۱۴۳۴۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸


--- به زودی گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان... خودرو سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو...
کد خبر: ۱۴۳۳۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷


به زودی گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین...
کد خبر: ۱۴۳۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶


به زودی گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... سایپا پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین...
کد خبر: ۱۴۳۲۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵


به زودی گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... خودرو کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو راین وانت باردو...
کد خبر: ۱۴۳۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴