برچسب جستجو
برچسب: E2 تندر
دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 49,800,000 45,431,000 رنو تندر پیکاپ... 36,900,000 35,576,000 رنو تندر e2 40,000,000 38,671,000 رنو تندر اتوماتیک... e2 49,700,000 47,484,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک e2 --- 48,131,000... برلیانس h330 اتوماتیک 57,000,000 54,346,000 رنو تندر e2 41,200,000 37,566,000...
کد خبر: ۱۴۴۶۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰


رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,566,000... رنو تندر اتوماتیک e2 49,700,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000... 54,346,000 رنو تندر e2 41,200,000 37,566,000 رنو پارس تندر 42,300,000... با استاندارد یورو ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1...
کد خبر: ۱۴۴۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹


رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,566,000... رنو تندر اتوماتیک e2 49,700,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000... 54,346,000 رنو تندر e2 41,200,000 37,566,000 رنو پارس تندر 42,300,000... وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1 تندر دوگانه...
کد خبر: ۱۴۴۵۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۷


رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,200,000 37,566,000... رنو تندر اتوماتیک e2 50,000,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000... 54,346,000 رنو تندر e2 41,200,000 37,566,000 رنو پارس تندر 42,500,000... وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1 تندر دوگانه...
کد خبر: ۱۴۴۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۶


رنو تندر پیکاپ 36,200,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,200,000 37,566,000... رنو تندر اتوماتیک e2 50,000,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000... 54,346,000 رنو تندر e2 41,200,000 37,566,000 رنو پارس تندر 42,500,000... تندر e1 تندر اتوماتیک e1 تندر دوگانه سوز / تیپ...
کد خبر: ۱۴۴۳۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵


رنو تندر پیکاپ 36,200,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,441,000... رنو تندر اتوماتیک e2 50,000,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000... h330 اتوماتیک 56,300,000 54,233,000 رنو تندر e2 41,000,000 37,453,000 رنو... پارس تندر 42,300,000 39,513,000 رنو ساندرو - دنده ای 46,400,000...
کد خبر: ۱۴۳۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵


رنو تندر پیکاپ 36,200,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,441,000... رنو تندر اتوماتیک e2 50,000,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000... h330 اتوماتیک 56,300,000 54,233,000 رنو تندر e2 41,000,000 37,453,000 رنو... پارس تندر 42,300,000 39,513,000 رنو ساندرو - دنده ای 46,400,000...
کد خبر: ۱۴۳۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴


دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 50,200,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ... 36,200,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,300,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک... 54,233,000 رنو تندر e2 41,000,000 37,453,000 رنو پارس تندر 42,300,000... ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1...
کد خبر: ۱۴۳۷۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳


دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 50,200,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ... 36,200,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,300,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک... 54,233,000 رنو تندر e2 41,000,000 37,453,000 رنو پارس تندر 42,300,000... ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1...
کد خبر: ۱۴۳۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲


دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 50,200,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ... 36,200,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک... 54,233,000 رنو تندر e2 40,900,000 37,453,000 رنو پارس تندر 42,000,000... ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1...
کد خبر: ۱۴۳۵۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۹


دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 50,200,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ... 36,200,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک... 54,233,000 رنو تندر e2 40,900,000 37,453,000 رنو پارس تندر 42,000,000... ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1...
کد خبر: ۱۴۳۴۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸


تندر پیکاپ 36,200,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,100,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 48,400,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000 توقف... اتوماتیک 56,500,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,900,000 37,453,000 رنو پارس... تندر 42,400,000 39,513,000 رنو ساندرو - دنده ای 46,400,000 43,063,000...
کد خبر: ۱۴۳۳۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷


تندر پیکاپ 36,200,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,100,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 48,400,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000 توقف... 56,500,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,900,000 37,453,000 رنو پارس تندر... e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1 تندر دوگانه سوز /...
کد خبر: ۱۴۳۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶


تندر پیکاپ 36,200,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,100,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 48,400,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000 توقف... 56,500,000 54,233,000 رنو تندر e2 40,900,000 37,453,000 رنو پارس تندر... e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1 تندر دوگانه سوز /...
کد خبر: ۱۴۳۲۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵


تندر پیکاپ 36,400,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,900,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000 توقف... 56,600,000 54,233,000 رنو تندر e2 41,000,000 37,453,000 رنو پارس تندر... سفارشی با استاندارد یورو ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر...
کد خبر: ۱۴۳۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴


تندر پیکاپ 36,400,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,900,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000 توقف... 56,600,000 54,233,000 رنو تندر e2 41,000,000 37,453,000 رنو پارس تندر... سفارشی با استاندارد یورو ۴ فوتون وانت دیزلی e1 تندر...
کد خبر: ۱۴۳۰۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱


تندر پیکاپ 36,400,000 35,465,000 رنو تندر e2 39,900,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000 توقف... h330 اتوماتیک 57,000,000 54,233,000 رنو تندر e2 41,000,000 37,453,000 رنو... پارس تندر 42,600,000 39,513,000 رنو ساندرو - دنده ای 46,800,000...
کد خبر: ۱۴۲۹۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰


تندر پیکاپ 36,400,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,441,000 رنو... تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000 توقف... h330 اتوماتیک 57,000,000 54,233,000 رنو تندر e2 41,000,000 37,453,000 رنو... پارس تندر 42,600,000 39,513,000 رنو ساندرو - دنده ای 46,800,000...
کد خبر: ۱۴۲۸۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹


رنو تندر پیکاپ 36,400,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,441,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000... ای 47,000,000 44,393,000 برلیانس h330 اتوماتیک 55,500,000 54,233,000 رنو تندر... e2 41,000,000 37,453,000 رنو پارس تندر 42,600,000 39,513,000 رنو ساندرو...
کد خبر: ۱۴۲۸۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸


رنو تندر پیکاپ 36,400,000 35,465,000 رنو تندر e2 40,000,000 37,441,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000... ای 47,000,000 44,393,000 برلیانس h330 اتوماتیک 55,500,000 54,233,000 رنو تندر... e2 41,000,000 37,453,000 رنو پارس تندر 42,600,000 39,513,000 رنو ساندرو...
کد خبر: ۱۴۲۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۷