برچسب جستجو
برچسب: سوزوکی کیزاشی اتومات فول
21002 42,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... اتوماتیک 48,500,000 --- دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 51,200,000 45,300,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000... توقف فروش رنو کپچر 2017 115,500,000 109,900,000 سوزوکی ویتارا دنده...
کد خبر: ۱۴۲۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵


21002 42,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... اتوماتیک 48,500,000 --- دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 51,200,000 45,300,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000... توقف فروش رنو کپچر 2017 115,500,000 109,900,000 سوزوکی ویتارا دنده...
کد خبر: ۱۴۲۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... اتوماتیک 48,500,000 --- دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 51,200,000 45,300,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000... توقف فروش رنو کپچر 2017 115,500,000 109,900,000 سوزوکی ویتارا دنده...
کد خبر: ۱۴۲۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... اتوماتیک 48,600,000 --- دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 51,500,000 45,300,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 113,000,000... توقف فروش رنو کپچر 2017 116,000,000 109,900,000 سوزوکی ویتارا دنده...
کد خبر: ۱۴۲۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... اتوماتیک 48,600,000 --- دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 51,500,000 45,300,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 113,000,000... توقف فروش رنو کپچر 2017 116,000,000 109,900,000 سوزوکی ویتارا دنده...
کد خبر: ۱۴۲۳۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... اتوماتیک 48,600,000 --- دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 51,500,000 45,300,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 113,000,000... توقف فروش رنو کپچر 2017 116,000,000 109,900,000 سوزوکی ویتارا دنده...
کد خبر: ۱۴۲۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... اتوماتیک 48,600,000 --- دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 51,500,000 45,300,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 113,000,000... توقف فروش رنو کپچر 2017 116,000,000 109,900,000 سوزوکی ویتارا دنده...
کد خبر: ۱۴۲۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... cross اتوماتیک 51,200,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو... تندر e2 39,200,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000... 109,900,000 سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 9 --- 129,166,000 سوزوکی...
کد خبر: ۱۴۲۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... cross اتوماتیک 51,200,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو... تندر e2 39,200,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000... 109,900,000 سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 9 --- 129,166,000 سوزوکی...
کد خبر: ۱۴۲۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... cross اتوماتیک 51,200,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو... تندر e2 39,200,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000... 109,900,000 سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 9 --- 129,166,000 سوزوکی...
کد خبر: ۱۴۱۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... cross اتوماتیک 51,200,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو... تندر e2 39,200,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000... 109,900,000 سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 9 --- 129,166,000 سوزوکی...
کد خبر: ۱۴۱۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 51,000,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,400,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000 رنو... سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 9 --- 129,166,000 سوزوکی ویتارا...
کد خبر: ۱۴۱۶۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 51,000,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,400,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000 رنو... سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 9 --- 129,166,000 سوزوکی ویتارا...
کد خبر: ۱۴۱۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 51,000,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,000,000 47,352,000 رنو... سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 9 --- 129,166,000 سوزوکی ویتارا...
کد خبر: ۱۴۱۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 51,000,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,000,000 47,352,000 رنو... سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 9 --- 129,166,000 سوزوکی ویتارا...
کد خبر: ۱۴۱۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 51,000,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,000,000 47,352,000 رنو... سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 9 --- 129,166,000 سوزوکی ویتارا...
کد خبر: ۱۴۱۳۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 50,600,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,000,000 47,352,000 رنو... سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 9 --- 129,166,000 سوزوکی ویتارا...
کد خبر: ۱۴۱۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 50,600,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,000,000 47,352,000 رنو... سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 9 --- 129,166,000 سوزوکی ویتارا...
کد خبر: ۱۴۰۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 50,600,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,000,000 47,352,000 رنو... سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 9 --- 129,166,000 سوزوکی ویتارا...
کد خبر: ۱۴۰۷۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 50,600,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,000,000 47,352,000 رنو... سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 9 --- 129,166,000 سوزوکی ویتارا...
کد خبر: ۱۴۰۴۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴