برچسب جستجو
برچسب: هیوندای آوانته اتوماتیک
21002 42,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... اتوماتیک 48,500,000 --- دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 51,200,000 45,300,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000... 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 83,000,000 79,055,000 وانت...
کد خبر: ۱۴۲۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵


21002 42,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... اتوماتیک 48,500,000 --- دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 51,200,000 45,300,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000... 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 83,000,000 79,055,000 وانت...
کد خبر: ۱۴۲۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... اتوماتیک 48,500,000 --- دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 51,200,000 45,300,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,500,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 112,000,000... 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 83,200,000 79,055,000 وانت...
کد خبر: ۱۴۲۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... اتوماتیک 48,600,000 --- دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 51,500,000 45,300,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 113,000,000... 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 83,200,000 79,055,000 وانت...
کد خبر: ۱۴۲۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... اتوماتیک 48,600,000 --- دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 51,500,000 45,300,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 113,000,000... 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 83,200,000 79,055,000 وانت...
کد خبر: ۱۴۲۳۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... اتوماتیک 48,600,000 --- دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 51,500,000 45,300,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 113,000,000... 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 83,200,000 79,055,000 وانت...
کد خبر: ۱۴۲۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... اتوماتیک 48,600,000 --- دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 51,500,000 45,300,000... رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000 رنو کپچر 2016 113,000,000... 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک 83,200,000 79,055,000 وانت...
کد خبر: ۱۴۲۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... cross اتوماتیک 51,200,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو... تندر e2 39,200,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000... اتوماتیک 83,200,000 79,055,000 وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون 106,000,000 توقف...
کد خبر: ۱۴۲۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... cross اتوماتیک 51,200,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو... تندر e2 39,200,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000... اتوماتیک 83,200,000 79,055,000 وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون 106,000,000 توقف...
کد خبر: ۱۴۲۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... cross اتوماتیک 51,200,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو... تندر e2 39,200,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000... اتوماتیک 83,200,000 79,055,000 وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون 106,000,000 توقف...
کد خبر: ۱۴۱۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵


21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک elx 51,000,000 45,330,000 پژو... cross اتوماتیک 51,200,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو... تندر e2 39,200,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000... اتوماتیک 83,200,000 79,055,000 وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون 106,000,000 توقف...
کد خبر: ۱۴۱۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 51,000,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,400,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000 رنو... دنده ای 75,000,000 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک...
کد خبر: ۱۴۱۶۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 51,000,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,400,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 48,200,000 47,352,000 رنو... دنده ای 75,000,000 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک...
کد خبر: ۱۴۱۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 51,000,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,000,000 47,352,000 رنو... دنده ای 75,000,000 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک...
کد خبر: ۱۴۱۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 51,000,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,000,000 47,352,000 رنو... دنده ای 75,000,000 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک...
کد خبر: ۱۴۱۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 51,000,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,000,000 47,352,000 رنو... دنده ای 75,000,000 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک...
کد خبر: ۱۴۱۳۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 50,600,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,000,000 47,352,000 رنو... دنده ای 75,500,000 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک...
کد خبر: ۱۴۱۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 50,600,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,000,000 47,352,000 رنو... دنده ای 75,500,000 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک...
کد خبر: ۱۴۰۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 50,600,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,000,000 47,352,000 رنو... دنده ای 75,500,000 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک...
کد خبر: ۱۴۰۷۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷


پژو پارس elx کد 21002 41,700,000 39,093,000 پژو پارس اتوماتیک... اتوماتیک 50,600,000 45,300,000 رنو تندر پیکاپ 36,900,000 35,465,000 رنو تندر... e2 39,500,000 37,441,000 رنو تندر اتوماتیک e2 47,000,000 47,352,000 رنو... دنده ای 75,500,000 72,055,000 هایما اس 7 s7 فول اتوماتیک...
کد خبر: ۱۴۰۴۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴