برچسب جستجو
برچسب: جک توجوی هاچ بک
گیربکس jhq + مولتی72,000,00048,264,000 رنو ساندرو - دنده ای80,000,00048,956,000 رنو... لیفان x60 - اتوماتیک101,000,00097,500,000 لیفان 820138,000,000109,900,000 جک j4 اتوماتیک---78,500,000 جک... s3 اتوماتیک112,000,000105,500,000 جک s5 اتوماتیک165,000,000123,500,000 هیوندای i20174,000,000115,000,000 هیوندای اکسنت165,000,000114,900,000 هیوندای... اسپورت لاکچری43,000,00041,900,000 mvm 315 هاچ بک 64,000,00057,500,000 ام وی ام...
کد خبر: ۱۷۰۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


70,000,000 44,248,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 73,000,000... 138,000,000 109,900,000 جک j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک... 110,000,000 105,500,000 جک s5 اتوماتیک 164,000,000 123,500,000 هیوندای i20 174,000,000... اسپورت لاکچری 43,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 64,000,000 57,500,000...
کد خبر: ۱۷۰۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳


44,248,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 73,000,000 48,264,000... 109,900,000 جک j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 110,000,000... 105,500,000 جک s5 اتوماتیک 164,000,000 123,500,000 هیوندای i20 174,000,000 115,000,000... لاکچری 43,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 64,000,000 57,500,000 ام...
کد خبر: ۱۷۰۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


44,248,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 73,000,000 48,264,000... 109,900,000 جک j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 110,000,000... 105,500,000 جک s5 اتوماتیک 164,000,000 123,500,000 هیوندای i20 174,000,000 115,000,000... اسپورت لاکچری 41,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 58,900,000 57,500,000...
کد خبر: ۱۷۰۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۸


پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 71,000,000 48,264,000 رنو ساندرو... x60 - اتوماتیک 101,000,000 97,500,000 لیفان 820 138,000,000 109,900,000 جک... j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 108,000,000 105,500,000 جک... 41,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 58,900,000 57,500,000 ام وی...
کد خبر: ۱۷۰۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 71,000,000 48,264,000 رنو ساندرو... x60 - اتوماتیک 102,000,000 97,500,000 لیفان 820 141,000,000 109,900,000 جک... j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 107,000,000 105,500,000 جک... 41,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 58,900,000 57,500,000 ام وی...
کد خبر: ۱۶۹۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶


پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 71,000,000 48,264,000 رنو ساندرو... x60 - اتوماتیک 102,000,000 97,500,000 لیفان 820 141,000,000 109,900,000 جک... j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 107,000,000 105,500,000 جک... 41,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 58,900,000 57,500,000 ام وی...
کد خبر: ۱۶۹۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵


پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 71,000,000 48,264,000 رنو ساندرو... x60 - اتوماتیک 102,000,000 97,500,000 لیفان 820 141,000,000 109,900,000 جک... j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 107,000,000 105,500,000 جک... 41,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 58,900,000 57,500,000 ام وی...
کد خبر: ۱۶۹۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 69,000,000 48,264,000 رنو ساندرو... x60 - اتوماتیک 105,000,000 97,500,000 لیفان 820 145,000,000 109,900,000 جک... j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 109,000,000 105,500,000 جک... 41,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 58,900,000 57,500,000 ام وی...
کد خبر: ۱۶۹۵۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹


پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 69,000,000 48,264,000 رنو ساندرو... x60 - اتوماتیک 102,000,000 97,500,000 لیفان 820 138,000,000 109,900,000 جک... j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 106,000,000 105,500,000 جک... 41,000,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 58,900,000 57,500,000 ام وی...
کد خبر: ۱۶۹۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸


پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 64,000,000 48,264,000 رنو ساندرو... x60 - اتوماتیک 101,000,000 97,500,000 لیفان 820 135,000,000 109,900,000 جک... j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 105,000,000 105,500,000 جک... 40,500,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 57,900,000 57,500,000 ام وی...
کد خبر: ۱۶۹۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷


پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 63,000,000 48,264,000 رنو ساندرو... x60 - اتوماتیک 101,000,000 97,500,000 لیفان 820 135,000,000 109,900,000 جک... j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 104,000,000 105,500,000 جک... 40,500,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 57,900,000 57,500,000 ام وی...
کد خبر: ۱۶۹۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 62,000,000 48,264,000 رنو ساندرو... x60 - اتوماتیک 101,000,000 97,500,000 لیفان 820 133,000,000 109,900,000 جک... j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 103,000,000 105,500,000 جک... 40,500,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 57,900,000 57,500,000 ام وی...
کد خبر: ۱۶۹۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴


پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 62,000,000 48,264,000 رنو ساندرو... x60 - اتوماتیک 98,000,000 97,500,000 لیفان 820 130,000,000 109,900,000 جک... j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 102,000,000 105,500,000 جک... 40,500,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 57,900,000 57,500,000 ام وی...
کد خبر: ۱۶۹۲۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳


پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 60,000,000 48,264,000 رنو ساندرو... x60 - اتوماتیک 98,000,000 97,500,000 لیفان 820 130,000,000 109,900,000 جک... j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 102,000,000 105,500,000 جک... 40,500,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 57,900,000 57,500,000 ام وی...
کد خبر: ۱۶۹۱۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 59,500,000 48,264,000 رنو ساندرو... x60 - اتوماتیک 98,000,000 97,500,000 لیفان 820 130,000,000 109,900,000 جک... j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 102,000,000 105,500,000 جک... 40,500,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک 57,900,000 57,500,000 ام وی...
کد خبر: ۱۶۸۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


90 56,600,000 44,248,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq + مولتی... 820 130,000,000 109,900,000 جک j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک s3... اتوماتیک 100,000,000 105,500,000 جک s5 اتوماتیک 153,000,000 123,500,000 هیوندای i20... s / اسپورت لاکچری 40,500,000 41,900,000 mvm 315 هاچ بک...
کد خبر: ۱۶۸۶۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


گیربکس jhq + مولتی 59,000,000 48,264,000 رنو ساندرو - دنده... اتوماتیک 98,000,000 97,500,000 لیفان 820 130,000,000 109,900,000 جک j4 اتوماتیک... --- 78,500,000 جک s3 اتوماتیک 100,000,000 105,500,000 جک s5 اتوماتیک... mvm 315 هاچ بک 57,900,000 57,500,000 ام وی ام x22...
کد خبر: ۱۶۸۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


تندر 90 56,600,000 44,248,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq +... لیفان 820 130,000,000 109,900,000 جک j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک... s3 اتوماتیک 100,000,000 105,500,000 جک s5 اتوماتیک 153,000,000 123,500,000 هیوندای... 110 s / اسپورت لاکچری 40,500,000 41,900,000 mvm 315 هاچ...
کد خبر: ۱۶۸۵۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


تندر 90 56,600,000 44,248,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq +... لیفان 820 134,000,000 109,900,000 جک j4 اتوماتیک --- 78,500,000 جک... s3 اتوماتیک 100,000,000 105,500,000 جک s5 اتوماتیک 152,000,000 123,500,000 هیوندای... 110 s / اسپورت لاکچری 40,500,000 41,900,000 mvm 315 هاچ...
کد خبر: ۱۶۸۴۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱