برچسب جستجو
برچسب: E2 تندر
دانگ فنگ h30 cross72,000,00050,000,000 رنو تندر پیکاپ50,000,00039,162,000 رنو تندر e270,000,000توقف... فروش رنو تندر پلاس دنده ای74,000,000توقف فروش رنو تندر پلاس... + مولتی 88,000,00067,796,000 رنو تندر 90 70,000,00044,248,000 رنو پارس تندر... فوتون وانت دیزلی e1 تندر e1 تندر اتوماتیک e1 تندر...
کد خبر: ۱۷۰۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


فنگ h30 cross 71,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 50,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 70,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 74,500,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 90,000,000 توقف... اتوماتیک 1 6 + مولتی 89,000,000 67,796,000 رنو تندر 90...
کد خبر: ۱۷۰۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳


فنگ h30 cross 71,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 50,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 70,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 74,500,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 90,000,000 توقف... 1 6 + مولتی 89,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 70,000,000...
کد خبر: ۱۷۰۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


فنگ h30 cross 69,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 49,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 69,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای 73,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 87,000,000 توقف... 1 6 + مولتی 85,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 70,000,000...
کد خبر: ۱۷۰۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۸


39,509,000 دانگ فنگ h30 cross 68,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ... 49,000,000 39,162,000 رنو تندر e2 70,000,000 توقف فروش رنو تندر... پلاس دنده ای 73,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک... + مولتی 87,500,000 67,796,000 رنو تندر 90 69,000,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۷۰۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


39,509,000 دانگ فنگ h30 cross 68,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ... 49,000,000 39,162,000 رنو تندر e2 70,000,000 توقف فروش رنو تندر... پلاس دنده ای 73,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک... + مولتی 82,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 69,000,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۹۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶


39,509,000 دانگ فنگ h30 cross 68,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ... 49,000,000 39,162,000 رنو تندر e2 70,000,000 توقف فروش رنو تندر... پلاس دنده ای 73,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک... + مولتی 84,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 69,000,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۹۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵


39,509,000 دانگ فنگ h30 cross 69,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ... 49,000,000 39,162,000 رنو تندر e2 68,000,000 توقف فروش رنو تندر... پلاس دنده ای 73,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک... + مولتی 84,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 69,000,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۹۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


39,509,000 دانگ فنگ h30 cross 72,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ... 49,000,000 39,162,000 رنو تندر e2 67,000,000 توقف فروش رنو تندر... پلاس دنده ای 73,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک... + مولتی 86,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 67,000,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۹۵۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹


39,509,000 دانگ فنگ h30 cross 70,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ... 49,000,000 39,162,000 رنو تندر e2 66,000,000 توقف فروش رنو تندر... پلاس دنده ای 73,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک... + مولتی 81,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 67,000,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۹۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸


39,509,000 دانگ فنگ h30 cross 66,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ... 46,000,000 39,162,000 رنو تندر e2 62,000,000 توقف فروش رنو تندر... پلاس دنده ای 69,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک... + مولتی 78,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 62,500,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۹۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷


39,509,000 دانگ فنگ h30 cross 65,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ... 46,000,000 39,162,000 رنو تندر e2 61,000,000 توقف فروش رنو تندر... پلاس دنده ای 68,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک... + مولتی 78,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 61,500,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۹۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


39,509,000 دانگ فنگ h30 cross 64,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ... 45,000,000 39,162,000 رنو تندر e2 60,000,000 توقف فروش رنو تندر... پلاس دنده ای 67,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک... + مولتی 77,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 60,500,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۹۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴


39,509,000 دانگ فنگ h30 cross 63,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ... 45,000,000 39,162,000 رنو تندر e2 59,500,000 توقف فروش رنو تندر... پلاس دنده ای 66,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک... + مولتی 76,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 60,000,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۹۲۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳


39,509,000 دانگ فنگ h30 cross 61,300,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ... 44,000,000 39,162,000 رنو تندر e2 58,000,000 توقف فروش رنو تندر... پلاس دنده ای 65,500,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک... + مولتی 75,500,000 67,796,000 رنو تندر 90 58,000,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۹۱۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


39,509,000 دانگ فنگ h30 cross 61,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ... 39,000,000 39,162,000 رنو تندر e2 56,000,000 توقف فروش رنو تندر... پلاس دنده ای ناموجود توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک... + مولتی 75,500,000 67,796,000 رنو تندر 90 57,000,000 44,248,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۸۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,000,000 39,162,000 رنو تندر e2 56,000,000... توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای ناموجود توقف فروش... رنو تندر پلاس اتوماتیک 73,600,000 توقف فروش رنو کپچر 2017... c3 اتوماتیک 1 6 + مولتی 74,500,000 67,796,000 رنو تندر...
کد خبر: ۱۶۸۶۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


فنگ h30 cross 59,800,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,000,000 39,162,000... رنو تندر e2 56,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده... ای ناموجود توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 73,900,000 توقف... 74,500,000 67,796,000 رنو تندر 90 56,600,000 44,248,000 رنو پارس تندر...
کد خبر: ۱۶۸۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


cross 60,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,000,000 39,162,000 رنو تندر... e2 56,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای ناموجود... توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 74,500,000 توقف فروش رنو... تندر 90 56,600,000 44,248,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq +...
کد خبر: ۱۶۸۵۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


cross 62,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,000,000 39,162,000 رنو تندر... e2 56,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای ناموجود... توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 75,000,000 توقف فروش رنو... تندر 90 56,600,000 44,248,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq +...
کد خبر: ۱۶۸۴۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱