برچسب جستجو
برچسب: MID نیسان قشقایی
rx200t فول 20171,300,000,000توقف فروشنیسان - nissanنام خودروقیمت بازار تومان قیمت... نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017265,000,000191,000,000 نیسان جوک... - پلاتینیوم 2017285,000,000202,000,000 نیسان جوک - اسپورت 2017330,000,000260,000,000 نیسان ایکس-تریل... 2017440,000,000298,000,000 نیسان ایکس-تریل 2018510,000,000349,000,000میتسوبیشی - mitsubishiنام خودروقیمت بازار تومان قیمت...
کد خبر: ۱۷۰۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


2017 1,300,000,000 توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت... بازار تومان قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک... 2017 265,000,000 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 285,000,000 202,000,000... نیسان جوک - اسپورت 2017 330,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017...
کد خبر: ۱۷۰۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳


1,300,000,000 توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار... تومان قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017... 255,000,000 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 275,000,000 202,000,000 نیسان... جوک - اسپورت 2017 320,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 440,000,000...
کد خبر: ۱۷۰۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


2017 1,300,000,000 توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت... بازار تومان قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک... 2017 255,000,000 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 275,000,000 202,000,000... نیسان جوک - اسپورت 2017 320,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017...
کد خبر: ۱۷۰۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۸


توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 255,000,000... 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 275,000,000 202,000,000 نیسان جوک... - اسپورت 2017 320,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 440,000,000 298,000,000...
کد خبر: ۱۷۰۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 255,000,000... 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 275,000,000 202,000,000 نیسان جوک... - اسپورت 2017 320,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 440,000,000 298,000,000...
کد خبر: ۱۶۹۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶


توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 255,000,000... 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 275,000,000 202,000,000 نیسان جوک... - اسپورت 2017 320,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 440,000,000 298,000,000...
کد خبر: ۱۶۹۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵


توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 255,000,000... 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 275,000,000 202,000,000 نیسان جوک... - اسپورت 2017 320,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 445,000,000 298,000,000...
کد خبر: ۱۶۹۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 255,000,000... 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 275,000,000 202,000,000 نیسان جوک... - اسپورت 2017 320,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 445,000,000 298,000,000...
کد خبر: ۱۶۹۵۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹


توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 255,000,000... 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 275,000,000 202,000,000 نیسان جوک... - اسپورت 2017 320,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 445,000,000 298,000,000...
کد خبر: ۱۶۹۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸


توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 255,000,000... 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 275,000,000 202,000,000 نیسان جوک... - اسپورت 2017 320,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 445,000,000 298,000,000...
کد خبر: ۱۶۹۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷


توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 255,000,000... 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 275,000,000 202,000,000 نیسان جوک... - اسپورت 2017 320,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 445,000,000 298,000,000...
کد خبر: ۱۶۹۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 255,000,000... 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 275,000,000 202,000,000 نیسان جوک... - اسپورت 2017 320,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 445,000,000 298,000,000...
کد خبر: ۱۶۹۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴


توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 255,000,000... 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 275,000,000 202,000,000 نیسان جوک... - اسپورت 2017 320,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 445,000,000 298,000,000...
کد خبر: ۱۶۹۲۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳


توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 285,000,000... 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 320,000,000 202,000,000 نیسان جوک... - اسپورت 2017 360,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 440,000,000 298,000,000...
کد خبر: ۱۶۹۱۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


توقف فروش نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 270,000,000... 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 310,000,000 202,000,000 نیسان جوک... - اسپورت 2017 345,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 440,000,000 298,000,000...
کد خبر: ۱۶۸۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


rx200t فول 2017 1,250,000,000 توقف فروش نیسان - nissan نام... خودرو قیمت بازار تومان قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک -... اسکای پک 2017 270,000,000 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم 2017... 310,000,000 202,000,000 نیسان جوک - اسپورت 2017 345,000,000 260,000,000 نیسان...
کد خبر: ۱۶۸۶۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


نیسان - nissan نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت نمایندگی... تومان نیسان جوک - اسکای پک 2017 270,000,000 191,000,000 نیسان... جوک - پلاتینیوم 2017 310,000,000 202,000,000 نیسان جوک - اسپورت... 2017 345,000,000 260,000,000 نیسان ایکس-تریل 2017 440,000,000 298,000,000 نیسان ایکس-تریل...
کد خبر: ۱۶۸۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


لکسوس rx200t فول 2017 1,200,000,000 توقف فروش نیسان - nissan... نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک... - اسکای پک 2017 270,000,000 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم... 2017 310,000,000 202,000,000 نیسان جوک - اسپورت 2017 345,000,000 260,000,000...
کد خبر: ۱۶۸۵۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


لکسوس rx200t فول 2017 1,200,000,000 توقف فروش نیسان - nissan... نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت نمایندگی تومان نیسان جوک... - اسکای پک 2017 270,000,000 191,000,000 نیسان جوک - پلاتینیوم... 2017 310,000,000 202,000,000 نیسان جوک - اسپورت 2017 345,000,000 260,000,000...
کد خبر: ۱۶۸۴۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱