برچسب جستجو
برچسب: E2 تندر اتوماتیک
پارس اتوماتیک tu5 61,300,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 57,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 70,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross 61,600,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,000,000 39,162,000 رنو تندر... e2 56,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس دنده ای ناموجود...
کد خبر: ۱۶۸۳۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹


پارس اتوماتیک tu5 61,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 57,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 70,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross 61,600,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,000,000 39,162,000 رنو تندر... e2 55,500,000 43,771,000 رنو تندر پلاس دنده ای ناموجود 46,069,000...
کد خبر: ۱۶۸۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷


پارس اتوماتیک tu5 61,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 57,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 70,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross 61,700,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,000,000 39,162,000 رنو تندر... e2 55,500,000 43,771,000 رنو تندر پلاس دنده ای ناموجود 46,069,000...
کد خبر: ۱۶۸۲۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶


پارس اتوماتیک tu5 62,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 59,100,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 73,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross 65,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,500,000 39,162,000 رنو تندر... e2 56,200,000 43,771,000 رنو تندر پلاس دنده ای 66,500,000 46,069,000...
کد خبر: ۱۶۷۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱


پارس اتوماتیک tu5 64,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 59,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 73,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross 65,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,500,000 39,162,000 رنو تندر... e2 56,500,000 43,771,000 رنو تندر پلاس دنده ای 66,500,000 46,069,000...
کد خبر: ۱۶۷۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰


پارس اتوماتیک tu5 64,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 59,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 74,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross 65,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 39,500,000 39,162,000 رنو تندر... e2 56,000,000 43,771,000 رنو تندر پلاس دنده ای 66,500,000 46,069,000...
کد خبر: ۱۶۷۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵


پارس اتوماتیک tu5 64,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 58,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 72,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross 62,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 39,162,000 رنو تندر... e2 55,500,000 43,771,000 رنو تندر پلاس دنده ای 65,500,000 46,069,000...
کد خبر: ۱۶۷۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴


پارس اتوماتیک tu5 63,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 58,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 71,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross 62,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 39,162,000 رنو تندر... e2 55,000,000 43,771,000 رنو تندر پلاس دنده ای 65,500,000 46,069,000...
کد خبر: ۱۶۷۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳


پارس اتوماتیک tu5 63,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 57,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 71,200,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross 61,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 39,162,000 رنو تندر... e2 56,000,000 43,770,000 رنو تندر پلاس دنده ای 67,000,000 42,034,000...
کد خبر: ۱۶۷۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲


پارس اتوماتیک tu5 62,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 58,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 70,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 62,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 57,500,000...
کد خبر: ۱۶۷۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


پارس اتوماتیک tu5 64,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 60,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 74,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 64,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 57,500,000...
کد خبر: ۱۶۷۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


پارس اتوماتیک tu5 65,300,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 60,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 76,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 63,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 57,500,000...
کد خبر: ۱۶۷۰۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


پارس اتوماتیک tu5 63,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 58,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 75,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 61,200,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 56,300,000...
کد خبر: ۱۶۶۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


پارس اتوماتیک tu5 59,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 57,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 73,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 61,200,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 38,500,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 54,000,000...
کد خبر: ۱۶۶۷۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


پارس اتوماتیک tu5 57,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 54,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 65,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 57,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,500,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 53,400,000...
کد خبر: ۱۶۶۷۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱


پارس اتوماتیک tu5 56,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 53,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 64,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 56,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 53,000,000...
کد خبر: ۱۶۶۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


پارس اتوماتیک tu5 55,800,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 53,300,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 63,400,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 56,000,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 51,500,000...
کد خبر: ۱۶۶۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۷


پارس اتوماتیک tu5 55,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 52,800,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 63,200,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 55,400,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 49,500,000...
کد خبر: ۱۶۶۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲


پارس اتوماتیک tu5 55,500,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 52,800,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 63,200,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 55,400,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 49,500,000...
کد خبر: ۱۶۶۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰


پارس اتوماتیک tu5 56,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 52,600,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 62,600,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... cross اتوماتیک 54,500,000 50,000,000 رنو تندر پیکاپ 37,000,000 35,548,000 رنو... تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 48,800,000...
کد خبر: ۱۶۶۲۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹