برچسب جستجو
برچسب: جک توجوی هاچ بک
تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 48,800,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 55,000,000 42,036,000... + مولتی 69,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 49,500,000... مولتی مدیا 49,300,000 43,064,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq +...
کد خبر: ۱۶۶۱۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸


تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 48,600,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 55,000,000 42,036,000... + مولتی 68,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 49,500,000... مولتی مدیا 49,300,000 43,064,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq +...
کد خبر: ۱۶۶۰۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 48,400,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 55,000,000 42,036,000... 66,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 49,500,000 40,496,000 رنو... 49,300,000 43,064,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 50,500,000...
کد خبر: ۱۶۵۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


تندر e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 47,800,000... 40,070,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 55,000,000 42,036,000... 66,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 49,000,000 40,496,000 رنو... 48,800,000 43,064,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 50,200,000...
کد خبر: ۱۶۵۸۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۳


e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 47,800,000 40,070,000... رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 55,000,000 42,036,000 رنو... 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 49,000,000 40,496,000 رنو پارس... 43,064,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 50,200,000 44,160,000...
کد خبر: ۱۶۵۸۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲


e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 47,800,000 40,070,000... رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 55,000,000 42,036,000 رنو... 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 49,000,000 40,496,000 رنو پارس... 43,064,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 50,100,000 44,160,000...
کد خبر: ۱۶۵۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 47,800,000 40,070,000... دنده ای گیربکس jhq 53,000,000 42,036,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... 90 گیربکس jhq 49,000,000 40,496,000 رنو پارس تندر 48,200,000 41,543,000... تندر گیربکس jhq + مولتی 50,100,000 44,160,000 رنو ساندرو -...
کد خبر: ۱۶۵۶۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰


e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 47,800,000 40,070,000... دنده ای گیربکس jhq 53,000,000 42,036,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... 90 گیربکس jhq 49,000,000 40,496,000 رنو پارس تندر 48,200,000 41,543,000... تندر گیربکس jhq + مولتی 54,100,000 44,160,000 رنو ساندرو -...
کد خبر: ۱۶۵۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 47,800,000 40,070,000... دنده ای گیربکس jhq 53,000,000 42,036,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... 90 گیربکس jhq 49,000,000 40,496,000 رنو پارس تندر 48,200,000 41,543,000... تندر گیربکس jhq + مولتی 50,000,000 44,160,000 رنو ساندرو -...
کد خبر: ۱۶۵۵۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷


e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 47,800,000 40,070,000... دنده ای گیربکس jhq 51,300,000 42,036,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... 90 گیربکس jhq 48,800,000 40,496,000 رنو پارس تندر 48,200,000 41,543,000... تندر گیربکس jhq + مولتی 49,800,000 44,160,000 رنو ساندرو -...
کد خبر: ۱۶۵۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶


e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 46,500,000 40,070,000... دنده ای گیربکس jhq 49,800,000 42,036,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... 6 + مولتی 66,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq... + مولتی مدیا 47,000,000 43,064,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq...
کد خبر: ۱۶۵۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳


e2 --- 38,970,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 46,500,000 40,070,000... دنده ای گیربکس jhq 49,800,000 42,036,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... 6 + مولتی 66,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq... + مولتی مدیا 47,000,000 43,064,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq...
کد خبر: ۱۶۵۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹


--- 38,940,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 46,500,000 40,040,000 رنو... ای گیربکس jhq 49,800,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 60,800,000... + مولتی 66,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 47,500,000... مولتی مدیا 47,000,000 43,064,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq +...
کد خبر: ۱۶۴۹۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷


--- 38,940,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 46,500,000 40,040,000 رنو... ای گیربکس jhq 49,800,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 60,800,000... + مولتی 66,000,000 67,796,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 47,500,000... مولتی مدیا 47,000,000 43,064,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq +...
کد خبر: ۱۶۴۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


--- 38,940,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 46,200,000 40,040,000 رنو... ای گیربکس jhq 49,800,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 60,500,000... 90 گیربکس jhq 47,000,000 40,496,000 رنو پارس تندر 46,000,000 41,543,000... تندر گیربکس jhq + مولتی 48,000,000 44,160,000 رنو ساندرو -...
کد خبر: ۱۶۴۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰


--- 38,940,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 46,200,000 40,040,000 رنو... ای گیربکس jhq 49,800,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 60,500,000... 90 گیربکس jhq 47,000,000 40,496,000 رنو پارس تندر 46,000,000 41,543,000... تندر گیربکس jhq + مولتی 48,000,000 43,453,000 رنو ساندرو -...
کد خبر: ۱۶۴۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸


--- 38,940,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 46,000,000 40,040,000 رنو... ای گیربکس jhq 49,800,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 60,000,000... 90 گیربکس jhq 46,900,000 40,496,000 رنو پارس تندر 46,000,000 41,543,000... تندر گیربکس jhq + مولتی 47,900,000 43,453,000 رنو ساندرو -...
کد خبر: ۱۶۴۳۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶


--- 38,940,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 44,000,000 40,040,000 رنو... ای گیربکس jhq 49,000,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 58,500,000... 90 گیربکس jhq 46,300,000 40,496,000 رنو پارس تندر 46,000,000 41,543,000... تندر گیربکس jhq + مولتی 47,500,000 43,453,000 رنو ساندرو -...
کد خبر: ۱۶۴۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵


--- 38,940,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 44,000,000 40,040,000 رنو... ای گیربکس jhq 49,000,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 57,900,000... 39,586,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 45,800,000 40,496,000 رنو پارس... 42,543,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 47,000,000 43,453,000...
کد خبر: ۱۶۴۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


--- 38,940,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 43,800,000 40,040,000 رنو... ای گیربکس jhq 48,600,000 42,006,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک 57,000,000... 39,586,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 45,500,000 40,496,000 رنو پارس... 42,543,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq + مولتی 46,700,000 43,453,000...
کد خبر: ۱۶۳۹۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹