برچسب جستجو
برچسب: جک توجوی هاچ بک
35,548,000 رنو تندر e2 43,500,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... دنده ای گیربکس jhq 47,800,000 41,868,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... گیربکس jhq 45,000,000 40,406,000 رنو پارس تندر 44,900,000 40,853,000 رنو... گیربکس jhq + مولتی 46,700,000 42,363,000 رنو ساندرو - دنده...
کد خبر: ۱۶۱۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶


35,548,000 رنو تندر e2 43,000,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... دنده ای گیربکس jhq 47,500,000 41,868,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... گیربکس jhq 44,100,000 40,406,000 رنو پارس تندر 44,500,000 40,853,000 رنو... گیربکس jhq + مولتی 46,300,000 42,363,000 رنو ساندرو - دنده...
کد خبر: ۱۶۱۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


35,548,000 رنو تندر e2 42,500,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... دنده ای گیربکس jhq 47,100,000 41,868,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... گیربکس jhq 43,800,000 40,406,000 رنو پارس تندر 44,200,000 40,853,000 رنو... گیربکس jhq + مولتی 46,000,000 42,363,000 رنو ساندرو - دنده...
کد خبر: ۱۶۰۹۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


35,548,000 رنو تندر e2 42,300,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... دنده ای گیربکس jhq 46,900,000 41,868,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... گیربکس jhq 43,800,000 40,406,000 رنو پارس تندر 44,200,000 41,453,000 رنو... پارس تندر گیربکس jhq 45,100,000 42,363,000 رنو پارس تندر گیربکس...
کد خبر: ۱۶۰۹۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,868,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... گیربکس jhq 43,500,000 40,406,000 رنو پارس تندر 43,900,000 41,453,000 رنو... پارس تندر گیربکس jhq 44,700,000 42,363,000 رنو پارس تندر گیربکس...
کد خبر: ۱۶۰۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹


35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,868,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... گیربکس jhq 43,500,000 40,406,000 رنو پارس تندر 43,900,000 41,453,000 رنو... پارس تندر گیربکس jhq 44,700,000 42,363,000 رنو پارس تندر گیربکس...
کد خبر: ۱۶۰۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,868,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... گیربکس jhq 43,500,000 40,406,000 رنو پارس تندر 43,900,000 41,453,000 رنو... پارس تندر گیربکس jhq 44,700,000 42,363,000 رنو پارس تندر گیربکس...
کد خبر: ۱۶۰۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,868,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... گیربکس jhq 42,900,000 40,406,000 رنو پارس تندر 43,600,000 41,453,000 رنو... پارس تندر گیربکس jhq 44,200,000 42,363,000 رنو پارس تندر گیربکس...
کد خبر: ۱۶۰۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶


35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس... دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,868,000 رنو تندر پلاس اتوماتیک... گیربکس jhq 42,900,000 40,406,000 رنو پارس تندر 43,600,000 41,453,000 رنو... پارس تندر گیربکس jhq 44,200,000 42,363,000 رنو پارس تندر گیربکس...
کد خبر: ۱۶۰۵۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,934,000 رنو تندر... زودی رنو تندر 90 42,100,000 39,496,000 رنو تندر 90 گیربکس... تندر گیربکس jhq 44,500,000 42,363,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq...
کد خبر: ۱۶۰۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲


تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,934,000 رنو تندر... زودی رنو تندر 90 42,100,000 39,496,000 رنو تندر 90 گیربکس... تندر گیربکس jhq 44,500,000 42,363,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq...
کد خبر: ۱۶۰۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱


تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,934,000 رنو تندر... 39,496,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 42,900,000 40,406,000 رنو پارس... تندر 43,700,000 41,453,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq 44,500,000 42,363,000...
کد خبر: ۱۶۰۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰


تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,934,000 رنو تندر... 39,496,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 42,900,000 40,406,000 رنو پارس... تندر 43,700,000 41,453,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq 44,500,000 42,363,000...
کد خبر: ۱۶۰۲۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


تندر e2 گیربکس jhq 42,200,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 46,600,000 41,934,000 رنو تندر... 39,496,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 42,900,000 40,406,000 رنو پارس... تندر 43,700,000 41,453,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq 44,500,000 42,363,000...
کد خبر: ۱۶۰۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸


تندر e2 گیربکس jhq 42,000,000 39,968,000 رنو تندر 90 اتوماتیک... تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 45,500,000 41,934,000 رنو تندر... 39,496,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 42,700,000 40,406,000 رنو پارس... تندر 43,300,000 41,453,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq 44,000,000 42,363,000...
کد خبر: ۱۶۰۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷


تندر e2 41,500,000 38,868,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 42,000,000... دنده ای 45,000,000 40,834,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس... 57,500,000 رنو تندر 90 42,000,000 39,496,000 رنو تندر 90 گیربکس... تندر گیربکس jhq 44,000,000 42,363,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq...
کد خبر: ۱۶۰۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۵


تندر e2 41,500,000 38,868,000 رنو تندر e2 گیربکس jhq 42,000,000... دنده ای 45,000,000 40,834,000 رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس... 57,500,000 رنو تندر 90 42,000,000 39,496,000 رنو تندر 90 گیربکس... تندر + مولتی مدیا 44,600,000 41,800,000 رنو پارس تندر گیربکس...
کد خبر: ۱۵۹۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴


رنو تندر e2 گیربکس jhq 40,300,000 39,968,000 رنو تندر 90... رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 44,500,000 41,934,000 رنو... 41,200,000 39,496,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 42,000,000 40,406,000 رنو... 42,300,000 41,800,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq 42,300,000 42,363,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۹۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲


رنو تندر e2 گیربکس jhq 40,300,000 39,968,000 رنو تندر 90... رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 44,500,000 41,934,000 رنو... 41,200,000 39,496,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 42,000,000 40,406,000 رنو... 42,300,000 41,800,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq 42,300,000 42,363,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۹۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱


رنو تندر e2 گیربکس jhq 40,300,000 39,968,000 رنو تندر 90... رنو تندر پلاس دنده ای گیربکس jhq 44,500,000 41,934,000 رنو... 41,200,000 39,496,000 رنو تندر 90 گیربکس jhq 42,000,000 40,406,000 رنو... 42,300,000 41,800,000 رنو پارس تندر گیربکس jhq 42,300,000 42,363,000 رنو...
کد خبر: ۱۵۹۷۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸