برچسب جستجو
برچسب: E2 تندر اتوماتیک
اتوماتیک tu5 54,800,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 48,000,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 54,500,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 35,500,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 50,000,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,500,000... 35,548,000 رنو تندر e2 43,500,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس...
کد خبر: ۱۶۱۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶


اتوماتیک tu5 54,500,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 48,000,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 54,000,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 35,400,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 49,000,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,300,000... 35,548,000 رنو تندر e2 43,000,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس...
کد خبر: ۱۶۱۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


اتوماتیک tu5 54,300,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 47,800,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 53,800,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 35,200,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 48,200,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,300,000... 35,548,000 رنو تندر e2 42,500,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس...
کد خبر: ۱۶۰۹۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


اتوماتیک tu5 54,100,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 47,800,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 53,500,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 35,000,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 48,000,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... 35,548,000 رنو تندر e2 42,300,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس...
کد خبر: ۱۶۰۹۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


اتوماتیک tu5 53,600,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 45,700,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 53,200,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 34,600,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 47,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... 35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس...
کد خبر: ۱۶۰۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹


اتوماتیک tu5 53,600,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 45,700,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 53,200,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 34,300,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 46,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... 35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس...
کد خبر: ۱۶۰۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


اتوماتیک tu5 53,600,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 45,700,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 53,200,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 34,300,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 46,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... 35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس...
کد خبر: ۱۶۰۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


اتوماتیک tu5 53,600,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 45,700,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 53,200,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 34,300,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 46,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... 35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس...
کد خبر: ۱۶۰۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶


اتوماتیک tu5 54,200,000 49,834,000 پژو 207 دنده ای 45,700,000 42,834,000... پژو 207 اتوماتیک 53,200,000 49,434,000 پژو 206 تیپ 2 34,300,000... فنگ h30 cross اتوماتیک 46,700,000 45,458,000 رنو تندر پیکاپ 36,000,000... 35,548,000 رنو تندر e2 41,900,000 38,802,000 رنو تندر e2 گیربکس...
کد خبر: ۱۶۰۵۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 54,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,200,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 52,900,000 49,500,000 پژو 206... 36,700,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,700,000 45,524,000 رنو... تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e2 41,600,000 38,868,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۰۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 54,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,200,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 53,200,000 49,500,000 پژو 206... 36,700,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,300,000 45,524,000 رنو... تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e2 41,600,000 38,868,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۰۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 54,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,200,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 53,200,000 49,500,000 پژو 206... 36,700,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,300,000 45,524,000 رنو... تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e2 41,600,000 38,868,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۰۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 54,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,200,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 53,000,000 49,500,000 پژو 206... 36,700,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,300,000 45,524,000 رنو... تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e2 41,600,000 38,868,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۰۲۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 54,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,200,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 53,000,000 49,500,000 پژو 206... 36,700,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,300,000 45,524,000 رنو... تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e2 41,600,000 38,868,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۰۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 54,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,100,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 53,000,000 49,500,000 پژو 206... 36,800,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,500,000 45,524,000 رنو... تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e2 41,500,000 38,868,000 رنو...
کد خبر: ۱۶۰۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 52,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,100,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 53,000,000 49,500,000 پژو 206... 36,800,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,500,000 45,524,000 رنو... تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e1 37,500,000 --- رنو...
کد خبر: ۱۶۰۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۵


39,468,000 پژو پارس اتوماتیک tu5 52,500,000 49,900,000 پژو 207 دنده... ای 44,100,000 42,900,000 پژو 207 اتوماتیک 53,000,000 49,500,000 پژو 206... 36,800,000 36,673,000 دانگ فنگ h30 cross اتوماتیک 46,500,000 45,524,000 رنو... تندر پیکاپ 35,800,000 35,623,000 رنو تندر e1 37,500,000 --- رنو...
کد خبر: ۱۵۹۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴


پژو پارس lx کد 28515 40,700,000 39,468,000 پژو پارس اتوماتیک... 207 اتوماتیک 52,600,000 49,500,000 پژو 206 تیپ 2 34,300,000 33,844,000... h30 cross اتوماتیک 45,700,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 35,300,000 35,623,000... رنو تندر e1 36,500,000 --- رنو تندر e2 39,700,000 38,868,000...
کد خبر: ۱۵۹۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲


پژو پارس lx کد 28515 40,700,000 39,468,000 پژو پارس اتوماتیک... 207 اتوماتیک 52,600,000 49,500,000 پژو 206 تیپ 2 34,300,000 33,844,000... h30 cross اتوماتیک 45,700,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 35,300,000 35,623,000... رنو تندر e1 36,500,000 --- رنو تندر e2 39,700,000 38,868,000...
کد خبر: ۱۵۹۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱


پژو پارس lx کد 28515 40,600,000 39,468,000 پژو پارس اتوماتیک... 207 اتوماتیک 52,600,000 49,500,000 پژو 206 تیپ 2 34,300,000 33,844,000... h30 cross اتوماتیک 45,700,000 45,524,000 رنو تندر پیکاپ 35,300,000 35,623,000... رنو تندر e1 36,500,000 --- رنو تندر e2 39,700,000 38,868,000...
کد خبر: ۱۵۹۷۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸