ادارات کل در خوزستان تعطیل نیستند ۰۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۰
خوزستان لرزید ۰۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۳
خیابان های خلوت اهواز/گزارش تصویری ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۴