دزفول خنک ترین نقطه خوزستان شد ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۲
میکروتالابی که خشک شد ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹