یک رام قطار به محور جنوب افزوده شد ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۴
شهردار خرمشهر برکنار شد ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۱