اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۳۹:۵۵
طلوع افتاب
۰۷:۰۲:۱۱
اذان ظهر
۱۳:۱۹:۲۱
غروب آفتاب
۱۹:۳۵:۴۹
اذان مغرب
۱۹:۵۲:۱۲