اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۲۱:۴۰
طلوع افتاب
۰۶:۴۵:۵۶
اذان ظهر
۱۲:۰۱:۲۰
غروب آفتاب
۱۷:۱۵:۱۵
اذان مغرب
۱۷:۳۲:۴۰