اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۴:۳۶:۱۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۲:۲۵
اذان ظهر
۱۳:۱۳:۲۹
غروب آفتاب
۲۰:۱۳:۳۶
اذان مغرب
۲۰:۳۱:۵۶