اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۳۸:۱۷
طلوع افتاب
۰۶:۵۹:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۵۶
غروب آفتاب
۱۹:۲۰:۲۰
اذان مغرب
۱۹:۳۶:۳۶