اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۱۱:۲۴
طلوع افتاب
۰۶:۳۷:۵۳
اذان ظهر
۱۳:۱۴:۱۰
غروب آفتاب
۱۹:۴۹:۴۴
اذان مغرب
۲۰:۰۶:۴۲