آخرین اخبار خوزستان
مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان:

خوزستان از لحاظ شدت خشکسالی جزو 10 استان اول کشور است

خوزستان از لحاظ شدت خشکسالی جزو 10 استان اول کشور است
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به آلودگی شدید فلرها:

سالانه میلیاردها فوت مکعب گاز از طریق فلرهای نفتی در خوزستان سوخته می‌شود

سالانه میلیاردها فوت مکعب گاز از طریق فلرهای نفتی در خوزستان سوخته می‌شود
مدیر پروژه طرح تسهیل گری و توسعه محلی:

۳۰ درصد جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد زندگی می کنند

۳۰ درصد جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد زندگی می کنند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد:

سال آبی آینده، سالی خشک‌تر

سال آبی آینده، سالی خشک‌تر
اخبار ایران و جهان
اخبار ورزشی