آخرین اخبار خوزستان
از ٢٥ اسفند٩٥ لغایت ٣ فروردین ٩٦ رخ داد:

انجام ٧٧٨٩ مأموریت اورژانس ١١٥ در خوزستان

انجام ٧٧٨٩ مأموریت اورژانس ١١٥ در خوزستان
فرمانده سپاه ولي‌عصر(عج) خوزستان عنوان كرد:

وجود بيش از 35 هزار هكتار كانون فوق بحراني گرد و غبار در خوزستان

وجود بيش از 35 هزار هكتار كانون فوق بحراني گرد و غبار در خوزستان
اخبار ورزشی