آخرین اخبار خوزستان
مدیر تعاون روستایی خوزستان خبر داد:

خریدیک میلیون تن گندم از کشاورزان خوزستانی

خریدیک میلیون تن گندم از کشاورزان خوزستانی
علم با اشاره به جابجایی 30 دانشجو به خوابگاه جدید، عنوان کرد:

آخرین اقدامات برای رفع مشکل دانشجویان دانشگاه شهید چمران

آخرین اقدامات برای رفع مشکل دانشجویان دانشگاه شهید چمران
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان خبر داد:

صدور هفت هزار و ۴۱۵ فقره سند دولتی در سال گذشته در خوزستان

صدور هفت هزار و ۴۱۵ فقره سند دولتی در سال گذشته در خوزستان
کاهش ساعت اداری شامل دانشگاه‌ها نمی‌شود؛

فعالیت کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خوزستان به روال عادی

فعالیت کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خوزستان به روال عادی
اخبار ایران و جهان
اخبار ورزشی