آخرین اخبار خوزستان
مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار عنوان کرد:

خوزستان رتبه نخست خشکسالی کشور را دارد

خوزستان رتبه نخست خشکسالی کشور را دارد
به نشانه اعتراض در مورد بی توجهی به پدیده ریزگردها؛

نمایندگان خوزستان در مجلس صندلی های خود را ترک کردند

نمایندگان خوزستان در مجلس صندلی های خود را ترک کردند
معاون عمرانی استانداری خوزستان تاکید کرد:

لزوم آمادگی خوزستان در خصوص قطع ناگهانی برق در پی خاک و باران

لزوم آمادگی خوزستان در خصوص قطع ناگهانی برق در پی خاک و باران
رئیس انجمن جایگاه داران سوخت خوزستان مطرح کرد:

تاخیر در پرداخت هزینه‌های جایگاه داران سوخت توسط بانک مرکزی

تاخیر در پرداخت هزینه‌های جایگاه داران سوخت توسط بانک مرکزی
اخبار ورزشی