آخرین اخبار خوزستان
رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کرد:

افزایش بیماری‌های تنفسی و سرطان در اثر ریزگردها و آلودگی‌های نفتی

افزایش بیماری‌های تنفسی و سرطان در اثر ریزگردها و آلودگی‌های نفتی
اخبار ایران و جهان
اخبار ورزشی