برچسب جستجو
برچسب: سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
اتوماتیک tu5 90,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 85,000,000 47,130,000... پژو 207 اتوماتیک 106,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... 90,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 109,000,000 توقف فروش... 128,000,000 رنو کپچر 305,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۳۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


اتوماتیک tu5 91,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 85,000,000 47,130,000... پژو 207 اتوماتیک 107,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... 91,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 108,000,000 توقف فروش... 128,000,000 رنو کپچر 305,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۳۵۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


اتوماتیک tu5 93,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 86,000,000 47,130,000... پژو 207 اتوماتیک 106,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... 90,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 110,000,000 توقف فروش... رنو کپچر 320,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس...
کد خبر: ۱۷۳۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


اتوماتیک tu5 92,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 86,000,000 47,130,000... پژو 207 اتوماتیک 105,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... 89,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 109,000,000 توقف فروش... رنو کپچر 316,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس...
کد خبر: ۱۷۳۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷


اتوماتیک tu5 88,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 83,000,000 47,130,000... پژو 207 اتوماتیک 101,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... 88,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 106,000,000 توقف فروش... رنو کپچر 305,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس...
کد خبر: ۱۷۳۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


اتوماتیک tu5 93,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 87,000,000 47,130,000... پژو 207 اتوماتیک 109,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک ---... 92,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 110,000,000 توقف فروش... رنو کپچر 310,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس...
کد خبر: ۱۷۳۱۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


پارس اتوماتیک tu5 98,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 91,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 112,500,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... ای 95,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 115,000,000 توقف... فروش رنو کپچر 340,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۲۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹


پارس اتوماتیک tu5 95,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 88,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 108,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... ای 90,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 108,000,000 توقف... فروش رنو کپچر 293,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۲۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


پارس اتوماتیک tu5 96,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 89,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 108,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... ای 90,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 108,000,000 توقف... فروش رنو کپچر 293,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۲۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵


پارس اتوماتیک tu5 103,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 92,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 109,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... ای 90,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 107,000,000 توقف... فروش رنو کپچر 285,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۱۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


پارس اتوماتیک tu5 103,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 92,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 109,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... ای 90,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 107,000,000 توقف... فروش رنو کپچر 285,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۱۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵


پارس اتوماتیک tu5 100,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 91,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 107,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... ای 88,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 105,000,000 توقف... فروش رنو کپچر 280,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۱۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳


پارس اتوماتیک tu5 97,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 87,500,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 106,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... ای 88,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 105,000,000 توقف... فروش رنو کپچر 275,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۱۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱


پارس اتوماتیک tu5 96,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 91,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 105,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... ای 88,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 109,000,000 توقف... فروش رنو کپچر 274,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۱۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


پارس اتوماتیک tu5 96,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 92,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 104,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... ای 86,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 110,000,000 توقف... فروش رنو کپچر 260,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۰۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵


پارس اتوماتیک tu5 95,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 93,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 108,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... ای 86,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 109,000,000 توقف... فروش رنو کپچر 260,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۰۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


پارس اتوماتیک tu5 90,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 87,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 105,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... ای 86,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 99,000,000 توقف... فروش رنو کپچر 250,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۰۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳


پارس اتوماتیک tu5 86,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 80,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 97,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... ای 78,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 91,000,000 توقف... فروش رنو کپچر 245,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۰۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


پارس اتوماتیک tu5 84,000,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 78,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 95,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... ای 78,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 90,000,000 توقف... فروش رنو کپچر 240,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۰۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹


پارس اتوماتیک tu5 80,600,000 54,802,000 پژو 207 دنده ای 74,000,000... 47,130,000 پژو 207 اتوماتیک 92,000,000 54,364,000 پژو 207 صندوقدار اتوماتیک... ای 74,000,000 توقف فروش رنو تندر پلاس اتوماتیک 89,000,000 توقف... فروش رنو کپچر 231,000,000 توقف فروش سوزوکی ویتارا اتومات -...
کد خبر: ۱۷۰۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷